Jablotron

041 511 68 68

Akumulátory

BB-02 Záložný modul

Záložný mdul na zálohovanie komunikácie autoalarov CA-180x v čase odpojenia hlavného akumulátora vozidla. Kapacita 400 mAh.

SA214-1.3 SA-214/1.3 Zálohovací akumulátor

Bezúdržbový zálohovací akumulátor 12V.

Subkategorie Napájanie