Jablotron

Nenad Meseldžija, Zemun

„Kao mlada firma za poslove tehničkog obezbeđenja na našim prostorima, odmah smo shvatili priliku koju nudi rad sa Jablotronom. Sistem je uzeo Internet komunikaciju kao bazu i dalje se razvijao u dobrom pravcu. Tu je alarm, tu je upravljanje, tu je automatizacija. Zaista super. Naša ciljna grupa je korisnik koji za malo više želi da dobije mnogo bolje.“