LD-12 Czujnik zalania wodą

Czujnik instalowany jest wszędzie tam, gdzie istnieje zagrożenie zalania wodą (łazienka, kuchnia, kotłownia, itp.). W przypadku zaistnienia takiego zdarzenie informacja ta odebrana jest przez centralę alarm

LD-81 Czujnik zalania wodą

Czujnik instalowany jest wszędzie tam, gdzie istnieje zagrożenie zalania wodą (łazienka, kuchnia, kotłownia, itp.). W przypadku zaistnienia takiego zdarzenie informacja ta odebrana jest przez centralę alarm

TH-80 Wired thermostatic head - NC version

The TH-80 is a thermoelectric actuator designed for closing and opening the valves of heating circuits for floor heating and radiators with the use of the AC-116 control unit. NC version – normally closed (without power the valve is closed)

TH-81 Wired thermostatic head - NO version

The TH-81 is a thermoelectric actuator designed for closing and opening the valves of heating circuits for floor heating and radiators with the use of the AC-116 control unit. NO version – normally open (without power the valve is open)