Jablotron

JA-157P Trådløs utendørs PIR detektor med to-soner – smale linser

Den trådløse PIR-detektoren JA-157P med smalvinkellinser er laget for å varsle ved inntrengning på et utendørs område.

Trådløs utendørs PIR detektor med to-soner – smale linser

JA-157P Trådløs utendørs PIR detektor med to-soner – smale linser

Det er en detektor fra Optex med en deteksjonssonebredde på kun 5°, noe som gjør den svært godt egnet til å overvåke områder som balkonger, franske vinduer, terrasser osv. Den har en trådløs sender som er kompatibel med JABLOTRON 100-systemet. Detektoren er meget motstandsdyktig overfor falske alarmer som f.eks. er forårsaket av mindre dyr. Detektoren har en anti-maskeringsfunksjon – beskyttelse mot blokkering av detektorens optiske system. Den har 3 sabotasjekontakter, – en i deteksjons- og en i sendedelen -, som straks rapporterer dersom detektoren åpnes eller rives ned. Det tar opp én adresse i alarmsystemet.

Tekniske spesifiseringer

Strømtilførsel 1× lithiumsbatteri, type CR123A (3 V/1500 mAh)
Batteriets gjennomsnittlige levetid ca 3 år (med 120 s økonomimodus aktivert)
Driftsfrekvens 868,1 MHz
Kommunikasjonsrekkevidde opptil 300 m (i åpne områder uten hindringer)
Deteksjonsrekkevidde/-vinkel kan tilpasses, 2 eller 5 m/5°
Monteringshøyde 0,8 - 1,2 m
Objekters bevegelseshastighet 0,3 - 1,5 m/s
Driftstemperatur –20 °C til 60 °C
Størrelse strømforsynende enhet med sender 34 × 154 × 43 mm, detektor 154 × 34 × 43 mm

Relaterte produkter

JA-110P BUS – PIR detektor

JA-110P er en BUS PIR bevegelsesdetektor for innendørs overvåking. Detektorens dekningsområde kan endres ved å bruke alternative linser: JS-7904 KORRIDOR, JS 7906 DYR eller JS-7901 GARDIN.

JA-111P-WG BUS-PIR-bevegelsesdetektor

Det er laget for å oppdage at en menneskekropp beveger seg inne i bygninger.

JA-111P-WW BUS-PIR-bevegelsesdetektor

Det er laget for å oppdage at en menneskekropp beveger seg inne i bygninger. Dets garanterte deteksjonsdekning er 90°/12 m.

JA-120PB BUS – glassbrudd/PIR detektor

JA-120PB detektoren vil detektere bevegelser inne i et bygg samtidig med knsuing av ruter. Den har 2 uavhengige detektorer innebygget i detektoren (tar 2 adresser i systemet).

JA-120PC BUS – PIR detektor med kamera

JA-120PC er en PIR detektor med en innebygd kameramodul. Detektoren detekterer bevegelse i bevoktet område og tar bilde samtidig. Detektorens kamera er utrustet med blitz.

JA-120PC (90) BUS-PIR-bevegelsesdetektor med 90° fotoverifiseringskamera

Brukes til deteksjon av bevegelse inni bygninger, inkl. visuell bekreftelse på alarm. At det tas et bilde, aktiveres ved hjelp av bevegelse, så årsaken til alarm vises alltid i bildet. Garantert deteksjonsdekning er 90°/12 m.

JA-120PW BUS – mikrobølge/PIR detektor

JA-120PW detektoren benyttes i områder med høy risiko for falskalarmer som lagerhaller etc. Detektoren har meget høy immunitet mot falskalarmer pga. Kombinasjonen PIR og mikrobølge detektsjon i samme detektor.

JA-150IR Trådløs utendørs barrieredetektor

Den trådløse IR-optiske sperren JA-150IR er laget for å indikere inntrengning på område ved å krysse den optiske forbindelseslinjen mellom sender og mottaker.