Jablotron

AC-160-DIN Trådløs relémodul DIN

AC-160-DIN er en trådløs PG-utgang for styring av større effekter (16 A/230 V AC). Den kopierer status på den valgte PG-utgang på JA-100 systemet (PG 1 til PG 32). Den kan fungere som en del av JA-100 alarmsystemet eller på egen hånd.

Trådløs relémodul DIN

AC-160-DIN Trådløs relémodul DIN

Man kan velge mellom 5 ulike reaksjoner for releet og det kan også styres manuelt med trykknappen.

Tekniske spesifiseringer

Strømforsyning ~ 230 V/50 Hz, beskyttelsesklasse II.
Internt strømforbruk 0,4 W/maks. 1,5 W
Relékontaktenes ladingskapasitet (galvanisk isolert fra styreklemmene) eskyttelsesklasse II.
Maks. tilkoblet spenning 250 V AC/24 V DC
Resistiv belastning (cosφ = 1) maks. 16 A
Induktive, kapasitive belastninger (cosφ = 0,4) maks. 8 A
Halogenbelysning maks. 1 000 W
Minimal tilkoblet likestrøm 0,5 W
Ledningstverrsnitt maks. 2 × 1,5 mm2; maks. 1 × 2,5 mm2
Størrelse 18 × 90 × 65 mm, 1 DIN-modul
Miljø i hht. II., innendørs, generelt, i overensstemmelse med EN 50131-1
Temperaturområde fra –10 °C til 40 °C
Inntrengingsbeskyttelsesklasse IP 20, IP 40 for frontpanelet (EN 60529)
I overensstemmelse med ETSI EN 300 220-1, EN 60950-1, EN 60947-6-1, EN 50581

Relaterte produkter

JA-112I BUS indikator

Dette er en indikatormodul som kan benyttes for å indikere en hendelse eller via status for områder i alarmsystemet. Den kan også direkte styres av programmerbare utganger (1 – 128). Den har et rødt lys som aktiveres når valgt hendelse inntreffer. Den kobles til alarmsystemets BUS.

JA-150N Trådløs utgangsmodul – sterkstrøm

JA-150N er en trådløs PG-utgang for styring av større effekter (10 A/230 V AC). Den kopierer status på den valgte PG-utgang på JABLOTRON 100+-systemet (PG 1 til PG 32).

JA-151N Trådløs utgangsmodul – svakstrøm

JA-151N er en trådløs PG-utgang for styring av signaler (1 A/24 V DC). Den kopierer status på den valgte PG-utgang på JABLOTRON 100+-systemet (PG 1 til PG 32). Den ønskede PG-utgangen adresseres med 5 DIP-brytere i utgangsenheten. Denne enheten bruker ingen adresse i systemet.

JB-110N BUS utgangsmodul – 1 utgang 16A

Dette er en utgangsmodul som kobles til JABLOTRON 100+ BUS. Modulen har en vekselkontakt som kan benyttes for styring av 230VAC kurser (16A). Dette kan benyttes for styring av lys, vifter etc.

JB-111N BUS utgangsmodul – 1 utgang 2A

Dette er en utgangsmodul som kobles til JABLOTRON 100+ BUS. Modulen har en vekselkontakt som kan benyttes for styring av elektriske kurser (2A). Den kan for eksempel brukes til å styre en elektrisk dørlås, port, signalisering osv.

JB-118N BUS utgangsmodul – 8 utganger

Dette er en utgangsmodul som kobles til JABLOTRON 100+ BUS. Den har åtte galvanisk isolerte utganger. For eksempel kan den brukes til å styre optiske signaliseringselementer, radiokommunikatorer eller strømreléer. 

JA-110N-DIN BUS – utgangsmodul – DIN

JA-110N-DIN utgangsmodul for sterkstrøm monteres på DIN skinne og har en PG utgang. Utgangsmodulen har en releutgang med kapasitet på 16 A/230 V og kan derfor brukes til å styre sterkstrømskurser med f.eks. lys, porter etc.

JA-120N BUS – modul for styring av elektrisk lås

Modulen JA-120N er laget for å gi strøm og styrer elektriske låser via systemets bus. Den er utstyrt med batterier som gir nødvending strømstyrke til å åpne elektriske låser.