AC-160-DIN Trådløs relémodul DIN

AC-160-DIN er en trådløs PG-utgang for styring av større effekter (16 A/230 V AC). Den kopierer status på den valgte PG-utgang på JA-100 systemet (PG 1 til PG 32). Den kan fungere som en del av JA-100 alarmsystemet eller på egen hånd.

Trådløs relémodul DIN

AC-160-DIN Trådløs relémodul DIN

Man kan velge mellom 5 ulike reaksjoner for releet og det kan også styres manuelt med trykknappen.

Tekniske spesifiseringer

Strømforsyning ~ 230 V/50 Hz, beskyttelsesklasse II.
Internt strømforbruk 0,4 W/maks. 1,5 W
Relékontaktenes ladingskapasitet (galvanisk isolert fra styreklemmene) eskyttelsesklasse II.
Maks. tilkoblet spenning 250 V AC/24 V DC
Resistiv belastning (cosφ = 1) maks. 16 A
Induktive, kapasitive belastninger (cosφ = 0,4) maks. 8 A
Halogenbelysning maks. 1 000 W
Minimal tilkoblet likestrøm 0,5 W
Ledningstverrsnitt maks. 2 × 1,5 mm2; maks. 1 × 2,5 mm2
Størrelse 18 × 90 × 65 mm, 1 DIN-modul
Miljø i hht. II., innendørs, generelt, i overensstemmelse med EN 50131-1
Temperaturområde fra –10 °C til 40 °C
Inntrengingsbeskyttelsesklasse IP 20, IP 40 for frontpanelet (EN 60529)
I overensstemmelse med ETSI EN 300 220-1, EN 60950-1, EN 60947-6-1, EN 50581