JA-106K GSM Alarmsentral med innebygget GSM-/GPRS og LAN moduler

JA-106K er den største sentralen i JABLOTRON 100+ alarmsystemet. Den tilbyr fleksible løsninger og gir enkel beskyttelse for små lokaler, boliger, kontorer og firmaer. Ønsket oppsett og størrelse på systemet programmeres med programmet F-link.

GSM Alarmsentral med innebygget GSM-/GPRS og LAN moduler

JA-106K GSM Alarmsentral med innebygget GSM-/GPRS og LAN moduler

JA-106K tilbyr:

 • Opptil 120 trådløse soner eller BUS kablede soner
 • Opptil 300 brukerkoder
 • Opptil 15 områder
 • Opptil 32 programmable PG-utganger
 • 20 uavhengige kalendere
 • SMS og talerapporter fra systemet til opptil 25 brukere
 • Fjernkontroll via SMS, talemeny og MyJABLOTRON-portalen
 • 4 innstillbare ARC'er
 • 5 valgfrie ARC-protokoller

Den har innebygd GSM/GPRS og LAN modul på hovedkortet, noe som tilbyr kommunikasjon med tale, SMS eller GPRS til sluttbrukere og/eller til alarmsentraler (ARC). Den er utrustet med ett 4 GB minnekort på hovedkortet for lagring av hendelser, talemeny og meldinger, bilder, oa.

Hovedkortet har følgende terminaler:

 • 2× BUS tilkobling
 • 1× tilkobling for intern radioenhet (JA-110R)
 • 1 LAN tilkobling
 • 1 USB tilkobling for programmering og nedlastning av bilder
 • 1 terminal for tilkobling av en annen kommunikator eller modul (f.eks. PSTN)

Tekniske spesifiseringer

Strømtilførsel 230 V, 50 Hz
Strømforsyningsenhet A (EN 50131-6)
Reservebatteri 12 V opptil 18 Ah
Maksimal batteriladingstid 72 timer
Data-bus-strømtilførsel maks. belastning 1,2 A
Maks. kortvarig utgangsstrøm (5 min.) 2 A
Periodisk maks strømtrekk (5 min.) 2 A
Reserve-bus-tilførsel for 18 Ah-batteriet i 12 timer ved et maksimalt forbruk på 1,2 A
Hendelsesminne 700 MB, dvs. omlag 1 mill. hendelser, inkl. dato og klokkeslett
Alarmverifiseringsfunksjon via annen detektor eller gjentatt respons fra samme detektor med en valgfri forsinkelse (10 sek. - 2 min.)
Sikkerhetsgrad grad 2 etter EN 50131-1, EN 50131-3, EN 50131-6, EN 50131-5-3, EN 50136-1, EN 50136-2
Miljøklasse ihht EN 50131-1 II., generelt innendørs
Mål 357 × 297 × 105 mm
Styringspanelet kan kjøpes i en version med JA-110R radiomodul (JA-101KR-LAN)
Driftsfrekvens for JA-110R; toveis Jablotron-protokoll på 868.1 MHz

Lignende produkter

JA-107K GSM Alarmsentral med LAN

JA-107K er den største sentralen i JABLOTRON 100+ systemet. Den er beregnet på større boliger, kontorer og virksomheter. Det bør kun installeres av en erfaren tekniker med et gyldig sertifikat.

Relaterte produkter

JA-110T BUS – isolator modul

JA-110T BUS isolator er laget for å skille og beskytte ubeskyttede deler av BUS kabelen. Den strømforsynes fra systemets BUS. Den kan monteres i en boks av typen JA-190PL. Den er ikke adresserbar (bruker ingen adresse).

BP12-18 Universal back-up power supply

BP12-18 serves for power powering of device which need 12V DC. The PLV-CP-L box is recommended for back-up batteries with capacities of 7 Ah - 18 Ah (a capacity of up to 26 Ah can be used with an external box).