Jablotron

JA-110T BUS – isolator modul

JA-110T BUS isolator er laget for å skille og beskytte ubeskyttede deler av BUS kabelen. Den strømforsynes fra systemets BUS. Den kan monteres i en boks av typen JA-190PL. Den er ikke adresserbar (bruker ingen adresse).

BUS – isolator modul

Tekniske spesifiseringer

Strømforsyning via systemets BUS 12 V (9 - 15 V)
Standby strømforbruk 5 mA
Maksimum belastning over enheten 250 mA
Bryter ved strømforbruk over 300 mA
Miljø ihht EN 50131-1, EN 50131-3 II., innendørs
Brukstemperatur –10 °C til 40 °C
FG godkjenning grad 2 AUX-1016/13
Sikkerhetsgrad grad 2 etter EN 50131-1, 50131-3

Relaterte produkter

JA-190T RFID kortleser for PC (tilkobles USB)

FID kortleser laget for å enkelt innrullere JA-190J og JA-191J til systemet ved bruk av F-link

JA-120Z Bus-reserveforsterkerenhet til JA-100

Laget for å forsterke BUS-en, øke kabellengden og galvanisk isolering av BUS-en. Utgangsstrøm maks. 2 A. To uavhengige BUS-utgangsterminalpaneler - hver av disse gir 500 m BUS-lengde.

JA-110Z BUS – koblingsmodul med sabotasje

JA-110Z er en BUS modul som benyttes når man vil splitte BUS'en til JA-100 og beskytte denne mot sabotasje. Den leveres med en koblingsboks av typen JA-190PL og tar 1 adresse i systemet.

JA-110Z-B BUS – koblingsmodul

JA-110Z-B er laget for å kunne koble sammen inntil 4 BUS kabler i JABLOTRON 100-systemet. Den kan monteres i boksen JA-190PL.

JA-110Z-C BUS – Hub

JA-110Z-C bus hub kobler sammen bus-kabelen på JABLOTRON 100+-systemet. Huben kan monteres I en JA-190PL boks.

JA-110Z-D BUS koblingsmodul

Det er laget for å koble lederne på komplekse BUS-installasjoner i JABLOTRON 100+-systemet. Det kan deles inn i to uavhengige BUS-grener.

JA-190PL BUS – koblingsboks

JA-190PL koblingsboks kan benttes for flere av modulene i JABLOTRON 100+-systemet.

JA-192PL-A BUS – koblingsboks for utendørs bruk

JA-192PL-A er en koblingsboks som kan benyttes utendørs, den har ferdige fester for en rekke moduler i JABLOTRON 100+-systemet.