JA-110T BUS – isolator modul

JA-110T BUS isolator er laget for å skille og beskytte ubeskyttede deler av BUS kabelen. Den strømforsynes fra systemets BUS. Den kan monteres i en boks av typen JA-190PL. Den er ikke adresserbar (bruker ingen adresse).

BUS – isolator modul

Tekniske spesifiseringer

Strømforsyning via systemets BUS 12 V (9 - 15 V)
Standby strømforbruk 5 mA
Maksimum belastning over enheten 250 mA
Bryter ved strømforbruk over 300 mA
Miljø ihht EN 50131-1, EN 50131-3 II., innendørs
Brukstemperatur –10 °C til 40 °C
FG godkjenning grad 2 AUX-1016/13
Sikkerhetsgrad grad 2 etter EN 50131-1, 50131-3