Jablotron

JA-120PC (90) BUS-PIR-bevegelsesdetektor med 90° fotoverifiseringskamera

Brukes til deteksjon av bevegelse inni bygninger, inkl. visuell bekreftelse på alarm. At det tas et bilde, aktiveres ved hjelp av bevegelse, så årsaken til alarm vises alltid i bildet. Garantert deteksjonsdekning er 90°/12 m.

BUS-PIR-bevegelsesdetektor med 90° fotoverifiseringskamera

JA-120PC (90) BUS-PIR-bevegelsesdetektor med 90° fotoverifiseringskamera

  • Kameraets deteksjonsvinkel: 90°
  • Fotografi-oppløsning: LQ 320*240; HQ 640*480 piksler
  • Blitzradius: Maks. 3 meter
  • Strømforsyning: Via alarmsentralens BUS
  • Detektoren har impulsaktivering
  • Detektoren kan brukes til å styre programmerbare PG-utganger
  • Motstandsdyktigheten overfor falsk alarm kan justeres på to nivåer
  • Modulen er en enhet i JABLOTRON 100+-systemet, kan adresseres og tar opp én posisjon i systemet

Tekniske spesifiseringer

Kompatibel med F-Link 1.5.1 og over
Strømforsyning Via kontrollpanelets bus +12 V (+9 - +15 V)
Forbruk i reserve- (uvirksomt) modus 5 mA
Aktuelt strømforbruk for valg av kabel 250 mA
Anbefalt installeringshøyde 2,5 m over gulvnivå
Deteksjonsvinkel/-dekning 90°/12m
Kameraets deteksjonsvinkel 90°
Blitzradius Maks. 3 meter
Fotografi-oppløsning LQ 320*240; HQ 640*480 piksler
Lav-/høykvalitetsfotografienes mål (størrelse) 2-20 kB/2-64 kB (vanligvis 6 kB/35 kB)
Vanlig overføringstid for bilder i lav kvalitet til alarmsentral (ideelt sett) innen 20 sek. (10 sek.)
Vanlig overføringstid for bilder i høy kvalitet til alarmsentral (ideelt sett) innen 130 sek. (60 sek.)
Vanlig overføringstid for bilde til server 15 sek./GPRS; 2 sek./LAN eller 3G
Mål 110 x 60 x 55 mm
Klassifisering Sikkerhetsnivå 2/miljøklasse II
I samsvar med EN 50131-1, EN 50131-2-2
Driftstemperaturområde Fra -10 °C til +40 °C
Miljø Generelt innendørs
Tilfredsstiller kravene i EN 50130-4, EN 55022

Relaterte produkter

JA-110P BUS – PIR detektor

JA-110P er en BUS PIR bevegelsesdetektor for innendørs overvåking. Detektorens dekningsområde kan endres ved å bruke alternative linser: JS-7904 KORRIDOR, JS 7906 DYR eller JS-7901 GARDIN.

JA-110P PET BUS PIR bevegelsesdetektor med smådyrslinse

Detektoren kobles til BUS-en til JABLOTRON 100+. Den benyttes for å oppdage menneskers bevegelse inne i bygninger. Sammenlignet med standard PIR bevegelsesdetektorer i JABLOTRON 100+-serien, er deteksjonsegenskapene modifisert og detektoren har en grunnleggende immunitet overfor dyr.

JA-112P BUS PIR bevegelsesdetektor

Detektoren kobles til BUS-en til JABLOTRON 100+. Den benyttes for å oppdage menneskers bevegelse inne i bygninger. Garantert deteksjonsdekning er 90°/12 m. Detektoren oppfyller kravene til høyeste kvalitet og design, noe som gjør den egnet selv til luksuriøst interiør.

JA-112P (G) BUS PIR bevegelsesdetektor

Detektoren kobles til BUS-en til JABLOTRON 100+. Den benyttes for å oppdage menneskers bevegelse inne i bygninger. Garantert deteksjonsdekning er 90°/12 m. Med den grå linsen vil detektoren ha en immunitet mot hvitt lys som vesentlig overstiger de verdiene som er foreskrevet i standarden. Detektoren oppfyller kravene til høyeste kvalitet og design, noe som gjør den egnet selv til luksuriøst interiør.

JA-115P BUS PIR bevegelsesdetektor for takmontering

Detektoren kobles til BUS-en til JABLOTRON 100+. Den benyttes for å oppdage menneskers bevegelse inne i bygninger. Sammenlignet med standard bevegelsesdetektorer i serien JABLOTRON 100+ er denne detektoren beregnet på takmontering. 

JA-150P Trådløs PIR detektor

JA-150P er en PIR bevegelses detektor laget for innvendig beskyttelse. Den detekterer bevegelse av en masse med mennesketemperatur. Detektorens karakteristikk kan endres ved bruk av forskjellige linser: JS-7904 KORRIDOR, JS 7906 DYR, JS-7901 GARDIN.

JA-150P PET Trådløs PIR bevegelsesdetektor med smådyrslinse

Dette er en trådløs detektor for JABLOTRON 100+. Den benyttes for å oppdage menneskers bevegelse inne i bygninger. Sammenlignet med standard PIR bevegelsesdetektorer i JABLOTRON 100+-serien, er deteksjonsegenskapene modifisert og har en grunnleggende immunitet overfor dyr.

JA-152P Trådløs PIR bevegelsesdetektor

Dette er en trådløs detektor for JABLOTRON 100+. Den benyttes for å oppdage menneskers bevegelse inne i bygninger. Garantert deteksjonsdekning er 90°/12 m. Detektoren oppfyller kravene til høyeste kvalitet og design, noe som gjør den egnet selv til luksuriøst interiør.