JA-111H TRB BUS-modul-grensesnitt for detektorer med kabler

JA-111H TRB-modulen er laget for tilkobling av enhver detektor (med kontakteller impulsutganger) til JABLOTRON 100+-systemet og forsyner det med strøm. Denne innebygde modulen kan integreres direkte i detektoren.

BUS-modul-grensesnitt for detektorer med kabler

JA-111H TRB BUS-modul-grensesnitt for detektorer med kabler

En av modulens innganger har et fast sabotasjesignal, den andre inngangen rapporterer inn alarmsignalet og den tredje inngangen brukes til å rapportere inn en feil på en tilkoblet enhet eller til å rapportere inn et spesielt «maskerings»- signal (for detektorer med anti-maskeringsfunksjon).

Modulen kan også brukes for tilkobling av en CT-01-rullegardindetektor.

Modulen kan brukes til å styre programmerbare PG-utganger.

Den støtter innstilling av en minimal aktiveringstid for utløsning av alarm (0,1 s – 300 s).

Detektoren viser status, så vel som impulsaktivering.

Modulen er en enhet i JABLOTRON 100+-systemet, kan adresseres og tar opp én posisjon i systemet.

Tekniske spesifiseringer

Kompatibel med F-Link 1.4.0 eller over
Strømforsyning Via kontrollpanelets bus 12 V (9 – 15 V)
Forbruk i reserve- (uvirksomt) modus 5 mA + styringsenhetens forbruk
Aktuelt strømforbruk for valg av ledning 12 mA + styringsenhetens forbruk
Maksimal tilatt belastning av tilkoblet kontroller 50 mA
Mål 16 × 30 × 12 mm
Klassifisering Sikkerhetsnivå 2 / miljøklasse II
I samsvar med EN 50131-1, EN 50131-3 (ACE-type B)
Driftstemperaturområde Fra –10 °C til +40 °C
Det tilfredsstiller dessuten kravene i EN 50130-4, EN 55022

Lignende produkter

JA-118M BUS – inngangsmodul for magnetkontakter

JA-118M BUS modulen har 8 innganger som benyttes for tilkobling av kablede magnetkontakter. Inngangene kan programmeres individuelt som enkelbalansert, NC eller som persienneinngang som aktiveres ved flere pulssignal.

JA-116H BUS – inngangsmodul – 16 innganger

JA-116H BUS inngangsmodul benyttes når man vil utvide systemet med inntil 16 kablede innganger for detektorer. Hver av inngangene kan programmeres individuelt som enkeltbalansert, dobbelbalansert, NC eller NO soner.