Installasjonsutstyr

ACC-D-UX5R UX 5 R Universelle plastplugger til skruer

Benyttes til veggmontering av de fleste alarmenheter.

ACC-D-UX6R UX 6 R Universelle plastplugger til skruer

Benyttes til veggmontering av de fleste alarmenheter. 

ACC-S3.5X40 Treskruer

Benyttes til veggmontering av de fleste alarmenheter. 

ACC-S4.5X50 Treskruer

Benyttes til veggmontering av de fleste alarmenheter. 

ACC-SH3.5X40 Koniske treskruer

Benyttes til veggmontering av de fleste alarmenheter. 

ACC-SH4.5X50 Koniske treskruer

Egnet til veggmontering av de fleste alarmenheter.