Jablotron

JA-150EM-DIN trådlös modul för impulsutgång för en elmätare

Modulen för DIN-rail installation är avsedd för att visa elmätaravläsningar, vilket är tillgängligt för våra kunder via MyJablotron Webb Självbetjäning.

trådlös modul för impulsutgång för en elmätare

JA-150EM-DIN trådlös modul för impulsutgång för en elmätare

Modulen innehåller en radiosändare avsedd för den trådlösa överföringen från elmätaren via manöverpanelen till MyJablotron portalen. Impulsomvandlaren är direkt försörjd från strömuttaget och innehåller galvaniskt skiljda kretsar för 4 kV. Omvandlaren är avsedd för anslutning till ett standardpulsuttag till en SO elmätare. Den kan skilja på två tariffer (den kan anslutas till tariffkontrollänken för laddningskontrollsystemet). Den har också en separat ingång som t.ex. kan användas till att övervaka elskåpets dörrar.

 

Tekniska parametrar

Strömförbrukning 230 V/50 Hz, enhet i skyddsklass II.
Intern strömförbrukning cirka 0,1 W
Driftsfrekvens 868 MHz
Kommunikationsavstånd cirka 300 m (klart synfält)
IN ingång lågspänning, galvaniskt separerade från strömkällan driftsspänning 5 V
max. extern överspänning 30 V DC
max. längd för anslutningsledningen 3 m
PU ingång lågspännings-, galvaniskt separerad från strömkällan driftspänning 5 V
max. extern strömökning 30 V DC
max. anslutningsledningslängd 3 m
den är kompatibel med impulsutgången för SO elmätare av klass B i enlighet med EN 62053-31
TA ingång ingång för anslutning av styrningsledningen, max. 230 V
Dimensioner 68 × 96 × 18 mm, 1 DIN modul
Arbetsmiljö utomhus, skyddad, –20 till +60 °C
Ingress skyddsklass frontpanel IP40 till EN 60529
Produkten uppfyller ETSI EN 300220, EN 50130-4 ed.2, EN 55022 och EN 60950-1

Liknande produkter

JB-TS-PT1000 Universell temperatursensor typ PT1000

Temperaturgivare med en kabel för temperaturmätning av gaser, vätskor och fasta ämnen i intervallen -50° C till +200° C.

JA-111TH Buss temperatursensor

Den stödjer styrning av värme via centralenhetens PG-utgång baserat på den uppmätta temperaturen. Alla funktioner är inställda i MyJABLOTRON, vilket tillåter användaren att övervaka och styra allting när som helst och varifrån som helst.

JA-151TH Trådlös temperaturdetektor

Den stödjer styrning av värme via centralenhetens PG-utgång baserat på den uppmätta temperaturen. Alla funktioner är inställda i MyJABLOTRON, vilket tillåter användaren att övervaka och styra allting när som helst och varifrån som helst.

JA-110F Buss översvämningsdetektor

Detektorn indikerar översvämning i utrymmen (källare badrum etc). Larmsignal förmedlas till centralenheten via systemets Buss. När elektroderna på sensorn får vattenkontakt skickas en larmsignal.

LD-81 Flood detector

The detector indicates room water floods (e.g. cellars, bathrooms). This information is sent to an alarm system for alert message transmission. It is connectible to an Oasis alarm system via a JA-81M wireless detector.

JB-EXT-TH-B Utomhustermometer buss

Den bussanslutna termometern kan användas i en utomhusmiljö eller en miljö med besvärliga klimatförhållanden. I applikationen MyJABLOTRON kan ett temperaturschema ritas upp, inställning av temperaturrapporter eller omkoppling av PG:s i centralenheten då en viss temperatur uppnås.

JB-EXT-TH-R Utomhustermometer trådlös

Den trådlösa termometern kan användas i en utomhusmiljö eller en miljö med besvärliga klimatförhållanden. I applikationen MyJABLOTRON kan ett temperaturschema ritas upp, inställning av temperaturrapporter eller omkoppling av PG:s i centralenheten då en viss temperatur uppnås.