JA-150EM-DIN trådlös modul för impulsutgång för en elmätare

Modulen för DIN-rail installation är avsedd för att visa elmätaravläsningar, vilket är tillgängligt för våra kunder via MyJablotron Webb Självbetjäning.

trådlös modul för impulsutgång för en elmätare

JA-150EM-DIN trådlös modul för impulsutgång för en elmätare

Modulen innehåller en radiosändare avsedd för den trådlösa överföringen från elmätaren via manöverpanelen till MyJablotron portalen. Impulsomvandlaren är direkt försörjd från strömuttaget och innehåller galvaniskt skiljda kretsar för 4 kV. Omvandlaren är avsedd för anslutning till ett standardpulsuttag till en SO elmätare. Den kan skilja på två tariffer (den kan anslutas till tariffkontrollänken för laddningskontrollsystemet). Den har också en separat ingång som t.ex. kan användas till att övervaka elskåpets dörrar.

 

Tekniska parametrar

Strömförbrukning 230 V/50 Hz, enhet i skyddsklass II.
Intern strömförbrukning cirka 0,1 W
Driftsfrekvens 868 MHz
Kommunikationsavstånd cirka 300 m (klart synfält)
IN ingång lågspänning, galvaniskt separerade från strömkällan driftsspänning 5 V
max. extern överspänning 30 V DC
max. längd för anslutningsledningen 3 m
PU ingång lågspännings-, galvaniskt separerad från strömkällan driftspänning 5 V
max. extern strömökning 30 V DC
max. anslutningsledningslängd 3 m
den är kompatibel med impulsutgången för SO elmätare av klass B i enlighet med EN 62053-31
TA ingång ingång för anslutning av styrningsledningen, max. 230 V
Dimensioner 68 × 96 × 18 mm, 1 DIN modul
Arbetsmiljö utomhus, skyddad, –20 till +60 °C
Ingress skyddsklass frontpanel IP40 till EN 60529
Produkten uppfyller ETSI EN 300220, EN 50130-4 ed.2, EN 55022 och EN 60950-1

Liknande produkter

AN-868 extern antenn

AN-868 och AN-868-2PIN externa antenner är avsedda för att utöka kommunikationsavståndet för de trådlösa enheterna till Jablotrons säkerhetssystem genom att använda en frekvens på 868 MHz.