Jablotron

JA-150ST trådlös brand- och temperaturdetektor

JA-150ST optisk BUSS rök- och temperaturdetektor känner av brand inne i bostäder och anläggningar. Den tillåter dessa inställningar: rök och värme, rök eller värme, endast rök eller endast värme.

trådlös brand- och temperaturdetektor

JA-150ST trådlös brand- och temperaturdetektor

Den har en larmminnesfunktion där LED lampan fortsätter att lysa efter att larmläget är över. Den strömförsörjs av alkaliska batterier. Den är adresserbar och upptar en position i larmsystemet.

Tekniska parametrar

Strömförsörjning 3× alkaliska batterier AA 1,5 V
Beräknad livslängd 3 år
Kommunikationsfrekvens 868 MHz
Radioräckvidd ca 300 m (öppen yta)
Branddetektering optisk och värme
Branddetekterings känslighet m=0,11 ÷ 0,13 dB/m av EN 54-7
Temperaturdetektering klass A2 EN-54-5
Larmtemperatur +60 °C till +70 °C
Dimensioner diameter 126 mm, höjd 50 mm
Arbetstemperaturområde –10 °C till +80 °C

Liknande produkter

JA-151ST The trådlös kombinerad rök- och temperaturdetektor med inbyggd sirene

JA-151ST branddetektor, kombinerad optisk rök- och temperaturdetektor upptäcker brand i byggnader. Produkten innehåller två separata detektorer – en optisk rökdetektor och en temperaturdetektor.

JA-150G-CO Trådlös modul för anslutning av en Ei208W(D) CO detektor

JA-150G-CO är en plugin mdodul avsedd för direktinstallation i i en "stand alone" Ei208W eller Ei208DW CO detektor vilken möjliggör dess trådlösa anslutning till JABLOTRON 100+ systemet.

EI208DW Ei208DW fristående Co gasdetektor med display

Används för att upptäcka CO gas (kolmonoxid) och varnar I tid vid skadliga effekter på människors hälsa. Detektorn är certifi erad för installation inomhus, husvagnar, båtar, etc. I detektor EI208DW visas koncentrationen i displayen.

EI208W Ei208W fristående Co gasdetektor

Används för att upptäcka CO gas (kolmonoxid) och varnar I tid vid skadliga effekter på människors hälsa. Detektorn är certifi erad för installation inomhus, husvagnar, båtar, etc.