JA-190X PSTN kommunikationsmodul

JA-190X är en PSTN Tele-kommunikationsmodul till JA-106K som erbjuder larmrapportering till LMC med CID (ContactID) samt och röstmeddelanden till privatpersoner.

PSTN kommunikationsmodul

JA-190X PSTN kommunikationsmodul

  • 2 PSTN linjeterminaler IN/UT
  • LMC protokoll: CID DTMF, SIA DC-05 eller SIA FSK med DC-03 standard
  • CLIP detektion
  • Linjefels-detektering
  • Standard: EN 301437
  • Röstmeddelanden