JA-110E Manöverpanel buss

Den består av en LCD-display, knappsats och en RFID-läsare. Den finns tillgänglig både som buss och trådlös version. Den består av 4 funktionsknappar för styrning av olika larmområden, PG-utgångar och/eller andra funktioner. Funktionsknapparna fungerar även som statusindikatorer.

Manöverpanel buss

JA-110E Manöverpanel buss

  • Den kommunicerar och strömförsörjs via systemets busskabel.
  • Den är utrustad med en terminalingång för anslutning av en extern magnetdetektor.
  • Manöverpanelen är adresserbar och upptar en position i centralenheten.
  • En användarvänlig meny möjliggör en bekväm kontroll, hantering av användare och detektorer och översyn av i händelsehistoriken.

Tekniska specifikationer

Strömförsörjning 9 - 15 V, från centralenhetens buss
Stand-by äge (vilolägets) förbrukning 30 mA
Aktuell förbrukning för kabelvalet 110 mA
Anslutningstyp Data-BUSS - inte delad
RFID-frekvens 125 kHz
Mått 120 x 130 x 30 mm
Vikt 217 g
Driftstemperaturintervall -10 till +40 °C
Genomsnittlig driftsluftfuktighet 75 % RH
Miljö II. inomhus, allmänt i enlighet med EN 50131-1
Klassificering Grade 2 (om inställd i F-Link) i enlighet med EN 50131-1, EN 50131-3
Den uppfyller även kraven i ETSI EN 300 330, EN 50130-4, EN 55022, EN 60950-1, ETSI EN 301 489
Driftsvillkor ČTÚ nr. VO-R/10 (ERC REC 70-03)

Liknande produkter

JA-100K GSM Centralenhet med inbyggd LAN-kommunikator

En ny centralenhet för säkerhetssystemet JABLOTRON 100+. Det här är den minsta centralenheten i serien, lämplig för skydd av lägenheter, familjehus och små företag. Den har en inbyggd LAN-kommunikator.

JA-100KR GSM Centralenhet med inbyggd LAN-kommunikator och radiomodul

En ny centralenhet för säkerhetssystemet JABLOTRON 100+. Det här är den minsta centralenheten i serien, lämplig för skydd av lägenheter, familjehus och små företag. Den har en inbyggd LAN-kommunikator och fabriksmonterad radiomodul JA-111R.

ACC-S3.5X40 Träskruv

Lämplig för väggmontering av de flesta larmprodukterna.

ACC-D-UX6R UX6 R Universal väggplugg i plast för skruvar

Lämplig för väggmontering av de flesta larmprodukterna.