JA-111TH Buss temperatursensor

Den stödjer styrning av värme via centralenhetens PG-utgång baserat på den uppmätta temperaturen. Alla funktioner är inställda i MyJABLOTRON, vilket tillåter användaren att övervaka och styra allting när som helst och varifrån som helst.

Buss temperatursensor

JA-111TH Buss temperatursensor

För ordentlig funktion skall både en GSM- och LAN-kommunikator användas för kommunikation med MyJABLOTRON. Omkopplingsfunktionen för den programmerbara utgången garanteras inte vid fel på den externa kommunikationen eller vid serverfel. 
 

  • Upp till 2 termometrar per centralenhet kan fjärrkontrollera den programmerbara utgången.
  • Manuellt temperaturkontrolläge
  • Meddelande vid överskridande av höga och låga gränsvärden 

Tekniska specifikationer

Ström via centralenhetens buss 12 V (9…15 V)
Back-up lägets (viloläge) strömförbrukning 5 mA
Aktuell förbrukning för kabelvalet 5 mA
Mått 55 x 27 x 16 mm
Intervall för uppmätta temperaturer -20 °C till +70 °C
Driftstemperaturintervall -20 °C till +70 °C
Mätningsprecision i drifttemperaturernas intervall ± 0.1 °C
Uppfyller även kraven i EN 50130-4, EN 55022