JB-118N BUSS PG-utgångsmodul - 8 utgångar

Produkten är en bussenhet för JABLOTRON 100+. Den tillhandahåller åtta galvaniskt isolerade PG- utgångar totalt. Den kan till exempel användas för att kontrollera optiska indikeringsinstrument, radiokommunikatorer eller strömreläer. 

BUSS PG-utgångsmodul - 8 utgångar

JB-118N BUSS PG-utgångsmodul - 8 utgångar

Den är avsedd att monteras i en JA-19xPL universell dosa. Utgångarna är isolerade från bussen. Inställningarna sker med DIP-brytare i enheten.

Den är inte adresserbar och upptar ingen position i centralenheten.

Tekniska specifikationer

Strömförsörjning via centralenhet/buss 12 V (9 ... 15 V)
Aktuell förbrukning under reservdrift öppna/stängda utgångar) 5 mA / 10m A
Aktuell förbrukning för kabelsektionen 10 mA
Maximal ström från en utgång +U (elektronisk säkring) <100 mA (alla anslutna enheter ska inkluderas i strömberäkningarna)
Mått: 77 x 40 x 15 mm
Klassificering nivå 2 i enlighet med EN 50131-1 endast när modulen är placerad i en JA-194PL eller JA-195PL-box med användning av modulen JA-111H TRB
Miljö i enlighet med EN 50131-1 II. allmänt inomhus
Drifttemperatursintervall -10 °C till +40 °C
Den uppfyller även kraven i EN 50131-3, EN 50130-4 ed. 2+A1, EN 55032, EN 50581