JB-110N BUSS PG-relämodul Högeffekt

Produkten är en bussenhet för JABLOTRON 100+. Den tillhandahåller en fysisk reläutgång för aktivering av funktioner med hög effekt. Den är lämplig till styrning av inkopplade enheter avsedda för 230V, t ex belysning, etc.

BUSS PG-relämodul Högeffekt

JB-110N BUSS PG-relämodul Högeffekt

Modulen kommunicerar via en buss och drivs av centralenhetens buss. Den kan installeras i en JA-19xPL installationsdosa eller i en centralenhetskapsling.

Den är inte adresserbar (den upptar ingen position i centralenheten.

Tekniska specifikationer

Strömförsörjning via centralenhet/ buss 12 V (9 ...15 V)
Aktuell förbrukning under reservdrift (öppet/stängt relä) 5 mA/45 mA
Aktuell förbrukning för kabelsektionen 45 mA
Belastningskapacitet för reläkontakterna:
Maximal switchad spänning 250 V AC/24V DC
Motståndsbelastning (cosφ=1) max. 16 A
Induktiv, kapacitetsbelastning (cosφ=0.4) max. 8 A
Minsta switchade likström: 0.5 W
Skydd klass II
Mått: 70 x 38 x 20 mm
Klassificering nivå 2 i enlighet med EN 50131-1, EN 50131-3 endast när modulen är placerad i en JA-194PL eller JA-195PL-box med användning av modulen JA-111H TRB
Miljö enligt EN 50131-1 II. inomhus, allmänt
Drifttemperatursintervall 10 °C till +40 °C
Den uppfyller även kraven i EN 50130-4 ed. 2+A1, EN 55032, EN 62368-1, EN 50581