JA-110N-DIN BuSS PG-din relämodul

JA-110N-DIN relämodul ger en reläutgång för höga effekter/belastningar. Modulen är designad för att monteras på DIN-skena (EN 60715). Den används för att slå av och på apparaters huvudström och hanterar belastning upp till 16A/250 V AC.

BuSS PG-din relämodul

JA-110N-DIN BuSS PG-din relämodul

Den ansluts till systemets buss som även strömförsörjer reläspolen i enheten. Den lärs in och upptar en adress i systemet.

Tekniska parametrar

Strömförsörjning via centralenhetens BUSS 12 V (9 - 15 V)
Strömförbrukning i standby läge 5 mA/45 mA
Reläkontakt belastning max. 16 A/250 V (induktiv bel, max. 8 A/250 V)
Min. DC växlande belastning 0,5 W
Dimensioner 18 × 90 × 64 mm
Miljöstandard inomhus
Arbetstemperaturområde –10 °C till +40 °C