JA-112I BUSS Område-/PG-utgångsindikering

JA-112I indikeringsmodul används för att indikera ett tillkopplat område eller en aktiverad PG-utgång (1 - 128) genom att tända en röd LED. Den ansluts via buss.

BUSS Område-/PG-utgångsindikering

JA-112I BUSS Område-/PG-utgångsindikering

Enheten är inte adresserbar och upptar ingen position i säkerhetssystemet.

Tekniska specifikationer

Strömförsörjning via centralenhet/ buss 12 V (9 ...15 V)
Strömförbrukning vid stand-by (LED på/av) 6 mA/3 mA
Aktuell förbrukning för kabelsektionen 6 mA
Mått: 62 x 36 x 27 mm
Klassificering nivå 2 i enlighet med EN 50131-1, EN 50131-3
Miljö enligt EN 50131-1 II. inomhus, allmänt
Drifttemperatursintervall 10 °C till +40 °C
Den uppfyller även kraven i EN 50130-4 ed. 2+A1, EN 55032, EN 50581