JA-112J BUSS nöd-/panik-/styr-knapp

JA-112J väggknapp är avsedd för att avge ett nöd/paniklarm eller styra PG-utgång.

BUSS nöd-/panik-/styr-knapp

JA-112J BUSS nöd-/panik-/styr-knapp

Den är utrustad med två knappar och en LED-indikering som kan indikera ett knapptryck/aktivering eller omkoppling av en PG-utgång (på eller av) med rött/grönt ljus. Den har även funktion för en fördröjd aktivering av ett nöd/paniklarm (aktiveringen kan upphävas med upprepad tryckning). Ett fördröjt larm indikeras genom att den röda LED indikeringen blinkar. Knappen är adresserbar och upptar en position i systemet.

Tekniska parametrar

Strömförsörjning från centralenhetens BUSS, 12 V (9 - 15 V)
Förbrukning i viloläge 5 mA
Dimensioner 80 × 80 × 29 mm
Miljöstandard enligt EN 50131-1 II. Allmänt inomhus
Arbetstemperaturområde -10 °C till +40 °C
Säkerhetsnivå Grade 2 till EN 50131-1, EN 50131-3
Uppfyller kraven i EN 50130-4, EN 55022