JA-111M Buss Magnetkontakt

Detektorn bevakar om dörr eller ett fönster öppnas. Kommunikationen med centralenheten sker via systemets buss. Detektorn aktiveras om permanentmagneten avlägsnas från sensorn.

Buss Magnetkontakt

JA-111M Buss Magnetkontakt

Detektorn är försedd med ett sabotageskydd vilket aktiveras vid öppning av detektorns kapsling. Enheten upptar en adress i systemet.

Tekniska parametrar

Strömförsörjning via centralenhetens BUSS 12 V (9 - 15 V)
Strömförbrukning Standby 5 mA
Detektordimensioner 26 × 55 × 16 mm
Magnetdimensioner 16 × 55 × 16 mm
Säkerhetsnivå grade 2, EN 50131-1
Arbetstemperaturområde –10 till 40 °C

Liknande produkter

JA-111MB Buss Magnetkontakt - brun

Detektorn bevakar om dörr eller ett fönster öppnas. Kommunikationen med centralenheten sker via systemets buss. Detektorn aktiveras om permanentmagneten avlägsnas från sensorn.