Jablotron

JA-111ST-A Branddetektor buss, kombinerad rök- och värmedetektor med inbyggd sirene

Används för att upptäcka brandfaror i bostadshus och kommersiella byggnader. Den har inbyggd siren som kan indikera brandlarm, både från den interna detektorn och även från en annan detektor i systemet.

Branddetektor buss, kombinerad rök- och värmedetektor med inbyggd sirene

JA-111ST-A Branddetektor buss, kombinerad rök- och värmedetektor med inbyggd sirene

Om detektorn drivs via centralenhetens bussterminal fungerar den som en systemenhet (EN 54-7; EN 54-5).

Om detektor även drivs av insatta batterier (3x 1.5 V AA), kommer den att fortsätta fungera som en separat enhet vid förlust av 12V spänning eller kommunikationen med centralenheten (EN 14604).

Detektorn indikerar en farlig situation, optiskt med ett integrerat ljus och med en siren. Den kan akustiskt rapportera:

  • ett brandlarm detekterat internt av detektorn själv
  • ett brandlarm från systemet (larmet aktiverat av en annan branddetektor)
  • en annan typ av larm (t.ex. inbrottslarm)
  • för larm rapporterade av systemet, kan det ställas in för vilka områden larmet kommer att indikeras

Produkten innehåller två separata detektorer – en optisk rökdetektor och en temperaturdetektor. Den optiska rökdetektorn använder principen för ljusdiffusering. Den är mycket känslig för partiklar som finns i tjock rök. Den är mindre känslig för små partiklar som kommer från brännbara vätskor som t.ex. alkohol. Därför finns en inbyggd värmedetektor, som reagerar bättre på en värmeutveckling från en brand med liten rökutveckling.

Branddetektorerna skall installeras av en behörig tekniker med ett giltigt Jablotroncertifikat. Detektorn är inte avsedd för installation i industrimiljöer.

Tekniska specifikationer

Strömförsörjning 9 – 15 V DC/ 3.5 mA (150 mA under ett larm)
3x alkaliska batterier AA 1.5 V / 2.4 Ah
3x Litiumbatterier FR6 (AA) 1.5 V / 3.0 Ah
Batterierna ingår inte i produktförpackningen.
Rökdetektering optisk ljusspridning
Rökkänslighet m = 0,11 ÷ 0,13 dB/m i enlighet med EN 54-7
Temperaturdetektering klass A1 i enlighet med EN 54-5
Larmtemperatur 60 °C till 65 °C
Arbetstemperaturområde -10 °C till +70 °C
Dimensioner diameter 126 mm, höjd 52 mm

Liknande produkter

JA-110TP Buss inomhustermostat

Avsedd för att mäta och styra inomhustemperaturen. Termostaten utökar applikationsräckvidden för systemet JABLOTRON 100+ inom området för hemautomatisering med en enkel zonkontroll. För omkoppling av uppvärmningen användsPG-utgångar.

JA-150TP Trådlös inomhustermostat

Avsedd för att mäta och styra inomhustemperaturen. Termostaten utökar applikationsräckvidden för systemet JABLOTRON 100+ systemet inom området för hemautomatisering med en enkel zonkontroll. För omkoppling av uppvärmningen används PG-utgångar.

JB-TS-PT1000 Universell temperatursensor typ PT1000

Temperaturgivare med en kabel för temperaturmätning av gaser, vätskor och fasta ämnen i intervallen -50° C till +200° C.

JA-110ST BUSS branddetektor kombinerad rök- och värme

BUSS kombinerad rök- och värmedetektor, detekterar brand inne i bostäder eller kommersiella lokaler. Dessa inställningar är möjliga: rök och värme, rök eller värme, endast rök, endast värme.

JA-150ST trådlös brand- och temperaturdetektor

JA-150ST optisk BUSS rök- och temperaturdetektor känner av brand inne i bostäder och anläggningar. Den tillåter dessa inställningar: rök och värme, rök eller värme, endast rök eller endast värme.

JA-151ST The trådlös kombinerad rök- och temperaturdetektor med inbyggd sirene

JA-151ST branddetektor, kombinerad optisk rök- och temperaturdetektor upptäcker brand i byggnader. Produkten innehåller två separata detektorer – en optisk rökdetektor och en temperaturdetektor.

JA-151ST-A Branddetektor trådlös, kombinerad rök- och värmedetektor med inbyggd sirene

Används för att upptäcka brandfaror i bostadshus och kommersiella byggnader. Den har inbyggd siren som kan indikera brandlarm, både från den interna detektorn och även från en annan detektor i systemet.

JA-111TH Buss temperatursensor

Den stödjer styrning av värme via centralenhetens PG-utgång baserat på den uppmätta temperaturen. Alla funktioner är inställda i MyJABLOTRON, vilket tillåter användaren att övervaka och styra allting när som helst och varifrån som helst.