Håll kontroll på din sommarstuga

GD-04K GSM-styrning och detektor

Ha uppsikt över allt som pågår i din sommarstuga. Vår fjärrstyrning och detektor kan fjärrvärma vattnet i din varmvattenberedare och samtidigt varna dig i tid för brand eller vattenskada. Allt detta görs via appen MyJABLOTRON eller SMS.

Säkra min sommarstuga

intro-gd-gsm-se.jpg

Håll kontroll på din sommarstuga

GD-04K GSM-styrning och detektor 

Ha uppsikt över allt som pågår i din sommarstuga. Vår fjärrstyrning och detektor kan fjärrvärma vattnet i din varmvattenberedare och samtidigt varna dig i tid för brand eller vattenskada. Allt detta görs via appen MyJABLOTRON eller SMS.

ico-blue-93-rele.png

Styrning

Styr din sommarstuga med en enda knapptryckning. Allt görs med fjärrstyrning via appen MyJABLOTRON eller SMS. Du kan till exempel enkelt slå på värmen innan du ankommer till din sommarstuga så att den är varm och skön när du kommer fram.

Hur det fungerar Dölj

ico-blue-93-hlaseni.png

Meddelanden på din mobiltelefon

Låt din mobiltelefon meddela dig vid en nödsituation. Du kommer att varnas om förestående översvämningar eller bränder via appen MyJABLOTRON eller SMS.

Hur det fungerar Dölj

Styrning

Skicka instruktioner

Slå på värmen med fjärrstyrning via appen MyJABLOTRON eller SMS.

Slå på värmen

En GSM-fjärrstyrning och detektor mottar dina instruktioner och slår omedelbart på värmen.

Värm up din sommarstuga

Värmen är påslagen. Nu kan du se fram emot att spendera helgen i en varm och mysig sommarstuga.

Meddelanden på din mobiltelefon

Förebyggande av fara

Bli informerad om möjliga faror, t.ex. bränder.

Rökdetektor

En GSM-fjärrstyrning och detektor mottar information från en rökdetektor och skickar omedelbart ett meddelande till förprogrammerade telefonnummer.

Tidig varning

Du kontaktas omedelbart i händelse av en nödsituation via ett meddelande från MyJABLOTRON eller via SMS vilket ger dig tid att vidta nödvändiga åtgärder för att hantera situationen.

2 funktioner

En GSM-fjärrstyrning och detektor kan styra 2 funktioner.

4 situationer

Varje GSM-fjärrstyrning och detektor varnar dig i 4 olika situationer.

7 år

För alla produkter. Förutom 2 års garanti får du också upp till 5 års utökat servicestöd.

Vad GSM-styrningen och detektorn kan göra

De fungerar som en vänlig granne. De kommer att förbereda sommarstugan för din ankomst och meddela dig vid förestående faror.

Styrning av uppvärmning

Skulle du vilja spendera en helg i din sommarstuga även under de kallare månaderna? Slå på värmen med fjärrstyrning i förväg och njut av värmen och bekvämligheten i ditt andra hem.

Du kan slå på värmen genom att trycka på en knapp i appen MyJABLOTRON. Du kan också göra det genom att skicka ett SMS som säger ”värme”.

Uppvärmning av vatten i varmvattenberedaren

Vill du ta ett varmt bad när du kommer fram till din sommarstuga? Slå på varmvattenberedaren innan du lämnar ditt hem.

Du behöver bara trycka på en knapp i appen MyJABLOTRON eller skicka en instruktion till fjärrstyrningen och detektorn.

Brandlarm

Föreligger det brandrisk från skadade elledningar i din sommarstuga? Vår fjärrstyrning och detektor kommer omedelbart att meddela dig så att du har tid att ringa brandkåren.

Ett meddelande kommer också att skickas till din mobiltelefon – antingen via appen MyJABLOTRON, SMS eller uppringning.

Översvämningsvarning

Låt inte din sommarstuga vattenskadas när snön börjar smälta. Vår fjärrstyrning och detektor kommer att meddela dig innan vattnet gör någon skada.

Du kommer omedelbart att ha kännedom om allt som pågår i din sommarstuga via meddelanden i appen MyJABLOTRON, via SMS eller uppringning.

Vad GSM-styrningen och detektorn kan göra

De fungerar som en vänlig granne. De kommer att förbereda sommarstugan för din ankomst och meddela dig vid förestående faror.

Styrning av uppvärmning

Styrning av uppvärmning

Uppvärmning av vatten i varmvattenberedaren

Uppvärmning av vatten i varmvattenberedaren

Brandlarm

Brandlarm

Översvämningsvarning

Översvämningsvarning

3 sätt att upprätthålla fullständig kontroll

mobil.jpg
App för smarttelefoner
macbook.jpg
Webbprogram för webbläsare
sms-1.jpg
Meddelande via SMS

Har du frågor eller söker du efter installatörer?

Kontakta vår lokala samarbetspartner, som har ett stort nätverk med certifierade installatörer.

Säkerhet för ditt hem

Vår GSM- styrning och detektor tar hand om din sommarstuga, larmsystemet JABLOTRON 100+ skyddar ditt hus. Du kommer att erhålla ett fullständigt skydd av din egendom med möjligheter att styra ditt hem.

Mer om huslarm