VIKTIGT - Var vänlig uppmärksamma

Kära kunder,
Vi är tvungna att informera er om de allvarliga farorna förknippade med att använda icke-originallitiumbatterier i Jablotrons trådlösa sirenmodeller JA-80A och JA-180A Vi ber därför alla användare av sirenerna JA-80A och JA-180A att besiktiga och byta ut litiumbatterierna mot alkaliska batterier.

Mer information Dölja Vad ska jag göra?

intro-alert.jpg

VIKTIGT - Var vänlig uppmärksamma

Kära kunder,
Vi är tvungna att informera er om de allvarliga farorna förknippade med att använda icke-originallitiumbatterier i Jablotrons trådlösa sirenmodeller JA-80A och JA-180A Vi ber därför alla användare av sirenerna JA-80A och JA-180A att besiktiga och byta ut litiumbatterierna mot alkaliska batterier.

Mer information Dölja Vad ska jag göra?

Läs noggrant

UPOZORNĚNÍ

Den aktuella situationen

På senare tid har vi registrerat några mycket allvarliga fall där 6V-litiumbatteriet i de trådlösa sirenerna JA-80A och JA-180A har tagit eld. I ett av fallen finns det till och med anledning att misstänka att batteriet som tog eld orsakade ett hus att börja brinna. En detaljerad analys avslöjande att det föreskrivna säkra litiumbatterierna BAT-80A SAFT 6V inte användes i sirenerna. Tydligen har det blivit så att eftersom dessa varumärkesbatterier var så dyra har batterier av dålig kvalitet har dykt upp på marknaden och till och med förfalskningar som felaktigt utger sig för att vara avsedda för Jablotronsirener. Tekniskt sett är problemet att 6V-teknologin kräver att de två litiumcellerna är seriekopplade inuti batteriet. Om olämpliga celler ansluts till serien kommer en av dem börja brinna mycket intensivt efter en tid (på grund av polaritetens omvända process för cellen med lägre kapacitet). Därför använder de nya trådlösa sirenerna (JA-163A serierna bara en cell (3.6V) och innebär därför ingen som helst risk.

Åtgärder

Vi rekommenderar att alla monterade sirener av typen JA-80A och JA-180A kontrolleras omedelbart. Om ett batteri annat än originalbatterier BAT-80A SAFT är anslutet till sirenen ska det ersättas med ett originalbatteri från Jablotrons distributionsnät. Eftersom det inte är möjligt att fullständigt förhindra att farliga substitut kommer ut på marknaden (vissa förfalskningar kan inte enkelt skiljas från originalen vid första anblick), vi rekommenderar starkt att byta till alkaliska batterier (om det inte är ett originalbatteri i sirenen så omedelbart, annars nästa gång batteriet byts). En speciell hållare, BH-80A, tillhandahålls inom Jablotrons distributionsnät för byte till alkaliska batterier. 5 vanliga alkaliska celler 1,5V typ C (LR-14) finns isatta i hållaren. Fördelen med att byta till alkaliska batterier är att de är säkra, är betydligt billigare är litiumbatterier och säljs i de flesta butiker. Nackdelarna är att alkaliska batteriers normala livslängd i sirenen kommer att sjunka från 3 till ungefär 2 år.

Var vänlig notera

Enligt försäljningsstatistiken för ersättningen av äkta litiumbatterier verkar det som mycket farliga falska batterier mycket väl kan användas i en betydlig procent av de installerade sirenerna av denna typ. Jablotron diskuterar med behöriga myndigheter angående en informationskampanj för att varna allmänheten för riskerna med dessa mycket farliga batterier. Vi rekommenderar dig därför att kontrollera batterierna i dina sirener så fort som möjligt. I enlighet med aktuell EU-lagstiftning ligger ansvaret för eventuella skador hos den person som medvetet eller omedvetet ansluter ett olämpligt batteri till sirenen. Jablotron ersätter inte kontrollen av batterierna (har inte levererat olämpliga batterier på marknaden), men erbjuder ut auktoriserade installatörer och en gratis BH-80A-hållare för byte till alkaliska batterier.

Vad ska jag göra?

Vi rekommenderar att du låter batteriet besiktigas och bytas ut av en professionell installatör. Om du beslutar dig för att själv besiktiga batterier, var vänlig iaktta säkerhetsåtgärderna i instruktionsvideon. Under besiktningen är det en verklig nödvändighet att bära fysiskt skydd mot brännskador om ett defekt batteri skulle ta eld. Var vänlig att uppmärksamma att under inga omständigheter ska sirenkåpan tas av utan att larmet är i Underhållsläge eller Serviceläge.

oasis-baterie-nahledak.jpg

Fråga oss

Vi hoppas att besiktningen och det eventuella bytet av batterierna gick utan komplikationer. Vi hoppas att du uppskattar våra innerliga ansträngningar för att skydda dig mot den här oväntade risken. Om det uppstår tveksamheter läs Frågor & Svar gällande icke-originalbatterier.

Hur kan jag kontrollera om problemet även gäller mitt larm och vad ska jag göra?

Om du inte är helt säker, kontroller med din installatör för att se om ditt system innehåller en JA-80A- eller JA-180A-siren. Om så är fallet, be om en besiktning och byt ut litiumbatterierna mot alkaliska batterier.

Om du inte är säker, titta på videon på den här webbsidan. Om din sirenkåpa ser annorlunda ut är det en garanti för att det här problemet inte rör dig. Om sirenkåpan är den samma som den i videon rekommenderar vi att beställa en besiktning från din installatör för att säkert avgöra om ett batteribyte är nödvändigt eller inte.

Kan samma problem uppstå med någon annan produkt?

Med hänsyn till Jablotronprodukter gäller risker för bränder orsakade av olämpliga litiumbatterier endast sirenerna JA-80A och JA-180A, som använder 6V-teknologi. Andra produkter innehåller andra batterier som inte har någon för farlig polaritetsomkastning.

Vad ska jag göra om jag inte längre har någon kontakt till installatören eller om jag installerade den själv?

Om du inte längre har någon kontakt till installatören eller om du byter batterier själv för det äldre JA-80 Oasis-systemet, kontakta din Jablotron-återförsäljare. De kommer att ge dig en BH-80A-hållare för att ersätta den du har. Alternativt kommer de att ge dig en kontakt till en lokal installatör som kommer och gör en besiktning och byter ut batteriet. Vi rekommenderar den lösningen. Du kan också fyll i kontaktformuläret på den här sidan så kommer vi att ge dig en kontakt till en lämplig leverantör.

Varför kan jag inte fortsätta att använda litiumbatterier från Jablotron? Är de farliga?

Äldre BAT-80A originalbatterier med en skyddande säkerhetsbrytare, och synnerhet originalbatterierna BAT-80A SAFT, som har levererats sedan juni 2016 är fullständigt säkra och Jablotron garanterar deras felfria funktion.

Tyvärr är vissa förfalskningar på marknaden så förvirrande att de i god tro kan tas för äkta batterier, vilket ger upphov till en hög risk för brand. Eftersom vi inte kan stoppa försäljningen av icke-originalbatterier anser vi att det enda sätet att verkligen skydda våra produkter är att ersätta litiumbatterierna med alkaliska batterier, vilka har en mindre kapacitet med är betydligt billigare och, framför allt, helt säkra.

Är alkaliska batterier verkligen säkra?

Ja, korrekt installerade alkaliska batterier i hållaren som levereras av Jablotron (BH-80A) är helt säkra i sirenerna JA-80A / JA-180A och kan inte utsätta användaren eller dennes egendom för någon fara.

Är det möjligt att köpa alkaliska celler av typ C, för sirenerna JA-80A / JA-180A direkt från Jablotron?

Med hänsyn till faktumet att dessa alkaliska batterier finns tillgängliga i de flesta butiker har Jablotron inte inkluderat dem i sitt distributionsnät.

Vilka typer av alkaliska batterier rekommenderar ni?

Alla alkaliska standard C-celler (LR-14) 1.5V från kända tillverkare kan användas i sirenerna. Det är viktigt att alla cellerna är nya och av samma typ (från samma tillverkare) Undvik användning andra typer av celler än (andra än 1,5V alkaliska) storlek C, eftersom celler med annorlunda kemisk sammansättning inte är lämpliga för utomhusanvändning och det skulle kunna korta deras livslängd betydligt.

Betalar Jablotron någon ersättning för besiktning eller byte av batterier?

Nej, Jablotron är mycket ledsna för det inträffade och arbetar hårt för att skydda sina kunders säkerhet med en informationskampanj och andra steg. Jablotron kan dock inte betala för kontrollen av de risker som hör samman med farliga falska batterier som dyker upp på marknaden. Som en viss form av kompensation för våra kunder och affärspartners har vi konstruerat och gratis tillhandahållit specialtillverkade hållare som krävs för att byta ut litiumbatterierna mot alkaliska batterier.

Hittade du inte svaret på din fråga?

Ställ en fråga

*

*

*

*


De ovan nämnda uppgifterna kommer att användas av JABLOTRON ALARMS uteslutande för att behandla din begäran. Uppgifterna kan behandlas på automatisk väg eller manuellt av administratörens personal eller auktoriserade externa behandlare. Beroende på din begäran kan ditt godkännande tillsammans med dina personuppgifter skickas vidare till valda enheter inom JABLOTRON-gruppen (som t ex, JABLOTRON SECURITY a.s., JABLOTRON LIVING TECHNOLOGY s.r.o., JABLOTRON CLOUD SERVICES s.r.o.).

  |  Objekten markerade med en * är obligatoriska.