Žiadosti k službám JABLOTRON

Vážený zákazník,
pripravili sme pre Vás stručné návody a formuláre pre jednoduchú zmenu pri službe, ktorú u nás využívate.

Žiadosť o zmenu údajov

Želáte si zmeniť alebo doplniť vaše údaje (napr. fakturačné, prihlasovacie meno do aplikácie MyJABLOTRON, kontaktné údaje na zodpovednú osobu, údaje o adrese alarmu, informácie o montážnej firme a pod.)?

Postup je veľmi jednoduchý:
1. stiahnite si žiadosť na tomto odkaze 
2. vyplňte v žiadosti všetky povinné údaje
3. ďalšie údaje vyplňte len tie, ktoré požadujete zmeniť
4. vytlačte žiadosť
5. vlastnoručne ju podpíšte (pri firme podpis konateľom / štatutárom + pečiatka)
6. odskenujte žiadosť (alternatívne odfoťte mobilom)
7. pošlite nám odskenovanú žiadosť e-mailom na sluzby@jablotron.sk

Dôležité:
Žiadosť je potrebné zaslať z pôvodného e-mailu, na ktorý je vytvorený účet do MyJABLOTRON. V prípade, že žiadosť z pôvodného e-mailu nie je možné zaslať, je potrebné zaslať originál žiadosti poštou na adresu: Jablotron Slovakia s.r.o, Sasinkova 14, 01001 Žilina.


Žiadosť o zmenu príjemcu služby alebo ukončenie služby

V prípade, že alarm mení majiteľa, alebo ste sa rozhodli ukončiť nami poskytovanú službu (napr. predaj objektu, ukončenie nájmu, zmena na iný subjekt, nevyužívanie služby...), je potrebné vyplniť žiadosť, ktorú si môžete stiahnuť na tomto odkaze.

1. vyplňte v žiadosti všetky polia
2. vytlačte žiadosť
3. vlastnoručne ju podpíšte (pri firme podpis konateľom / štatutárom + pečiatka)
4. odskenujte žiadosť (alternatívne odfoťte mobilom)
5. pošlite nám odskenovanú žiadosť e-mailom na sluzby@jablotron.sk

Dôležité:
Žiadosť je potrebné zaslať z pôvodného e-mailu, na ktorý je vytvorený účet do MyJABLOTRON. V prípade, že žiadosť z pôvodného e-mailu nie je možné zaslať, je potrebné zaslať originál žiadosti poštou na adresu: Jablotron Slovakia s.r.o, Sasinkova 14, 01001 Žilina.
Pri zmene príjemcu služby sa pôvodná služba ukončí a novému príjemcovi sa aktivuje nová služba.