Jablotron

Žiadosti k službám JABLOTRON

Vážený zákazník,
pripravili sme pre Vás stručné návody a formuláre pre jednoduchú zmenu pri službe, ktorú u nás využívate.

Žiadosť o zmenu údajov

Želáte si zmeniť alebo doplniť Vaše údaje (napr. fakturačné údaje, e-mail pre zasielanie faktúr, e-mail do aplikácie MyJABLOTRON, kontaktné údaje na zodpovednú osobu, údaje o adrese alarmu, informácie o montážnej firme a pod.)?

Postup je veľmi jednoduchý:
1. stiahnite si žiadosť na odkaze tu 
2. vyplňte v žiadosti všetky pôvodne zadané údaje
3. vyplňte v žiadosti len tie nové údaje, ktoré požadujete zmeniť
4. podpíšte žiadosť (pri firme podpis konateľom / štatutárom + pečiatka)
5. odskenujte žiadosť (alternatívne odfoťte mobilom)
6. pošlite nám odskenovanú žiadosť e-mailom na sluzby@jablotron.sk

Dôležité:
Žiadosť je potrebné zaslať z pôvodného e-mailu, na ktorý je vytvorený účet do MyJABLOTRON. V prípade, že žiadosť z pôvodného e-mailu nie je možné zaslať, je potrebné zaslať originál žiadosti poštou na adresu: Jablotron Slovakia s.r.o, Sasinkova 14, 01001 Žilina.


Žiadosť o ukončenie poskytovania služby

V prípade, že ste sa rozhodli z akýchkoľvek dôvodov ukončiť nami poskytovanú službu, je potrebné vyplniť žiadosť, ktorú si môžete stiahnuť tu.

1. vyplňte v žiadosti všetky polia
2. podpíšte žiadosť (pri firme podpis konateľom / štatutárom + pečiatka)
3. odskenujte žiadosť (alternatívne odfoťte mobilom)
4. pošlite nám odskenovanú žiadosť e-mailom na sluzby@jablotron.sk

Dôležité:
Žiadosť je potrebné zaslať z e-mailu, na ktorý je vytvorený účet do MyJABLOTRON. V prípade, že žiadosť z e-mailu nie je možné zaslať, je potrebné zaslať originál žiadosti poštou na adresu: Jablotron Slovakia s.r.o, Sasinkova 14, 01001 Žilina.