Žiadosť o zmenu údajov k službe

Vážený zákazník,
pripravili sme pre Vás stručný návod ako jednoducho zmeniť údaje k službe, ktorú u nás využívate.

Želáte si zmeniť alebo doplniť vaše údaje (napr. fakturačné, prihlasovacie meno do aplikácie MyJABLOTRON, kontaktné údaje na zodpovednú osobu, údaje o adrese alarmu, informácie o montážnej firme a pod.)?

Postup je veľmi jednoduchý:
1. stiahnite si žiadosť na tomto odkaze 
2. vyplňte v žiadosti všetky povinné údaje
3. ďalšie údaje vyplňte len tie, ktoré požadujete zmeniť
4. vytlačte žiadosť
5. vlastnoručne ju podpíšte (pri firme podpis konateľom / štatutárom + pečiatka)
6. odskenujte žiadosť (alternatívne odfoťte mobilom)
7. pošlite nám odskenovanú žiadosť e-mailom na sluzby@jablotron.sk

Dôležité:
Žiadosť je potrebné zaslať z pôvodného e-mailu, na ktorý je vytvorený účet do MyJABLOTRON. V prípade, že žiadosť z pôvodného e-mailu nie je možné zaslať, je potrebné zaslať originál žiadosti poštou na adresu: Jablotron Slovakia s.r.o, Sasinkova 14, 01001 Žilina.