JA-110N-DIN Zbernicový výkonový modul PG výstupu

Výkonový modul výstupu JA-110N-DIN je určený pre montáž na DIN lištu. Poskytuje prepínací kontakt výstupného silového relé, ktoré kopíruje stav priradeného výstupu ústredne. Môže slúžiť napr. na ovládanie osvetlenia, ventilátora a pod.

Zbernicový výkonový modul PG výstupu

JA-110N-DIN Zbernicový výkonový modul PG výstupu

Modul sa pripája na zbernicu systému, z ktorej je aj napájaný.

Do systému sa učí a obsadzuje jednu pozíciu.

Technické údaje

Napájanie zo zbernice ústredne 12 V (9 …15 V)
Prúdová spotreba pri zálohe (relé rozopnuté/zopnuté) 5 mA / 45 mA
Prúdová spotreba pre výber kábla 45 mA
Zaťažiteľnosť kontaktov relé
(galvanicky aj bezpečnostne oddelené od zbernice) - trieda ochrany II:
Maximálne spínané napätie 250 V AC / 24V DC
Odporová záťaž (cosφ=1) max.16 A
Indukčná, kapacitná záťaž (cosφ=0,4) max. 8 A
Halogénové osvetlenie max. 1000 W
Jednosmerný DC 384 W
Minimálny DC spínaný výkon 0.5 W
Prierez pripájaných vodičov max. 2 x 1,5 mm2
max. 1 x 2,5 mm2
Rozmery 90 x 64 x 18 mm
Prostredie vnútorné všeobecné
Rozsah pracovných teplôt -10 až + 40 °C
Krytie IP-20
Ďalej spĺňa STN EN 50130-4, STN EN 55022, STN EN 60950-1
DIN lišta EN60715