JB-111N Zbernicový signálový modul PG výstupov

Výrobok je komponentom systému JABLOTRON 100+. Poskytuje prepínací kontakt výstupného signálového relé. Môže slúžiť napríklad na ovládanie elektrického zámku dverí, blokovanie, indikáciu atď.

Zbernicový signálový modul PG výstupov

JB-111N Zbernicový signálový modul PG výstupov

Modul komunikuje a je napájaný prostredníctvom zbernice ústredne. Možno ho inštalovať do inštalačných krabíc JA-19xPL alebo do skrine ústredne.

Nie je adresovateľný (neobsahuje v zabezpečovacom systéme žiadnu pozíciu).

Technické údaje

Napájanie zo zbernice ústredne 12 V (9 …15 V)
Prúdová spotreba pri zálohe (relé rozopnuté/zopnuté) 5 mA/25 mA
Prúdová spotreba pre voľbu kábla 25 mA
Zaťažiteľnosť kontaktov relé:
   Maximálne spínané napätie 50 V AC/60 V DC
   Maximálny spínaný prúd max. 2 A
   Minimálny spínaný prúd 10 mA
Rozmery 70 x 40 x 15 mm
Klasifikácia stupeň 2 podľa STN EN 50131-1, STN EN 50131-3
iba pri umiestnení modulu
do krabice JA-194PL alebo JA-195PL
s použitím modulu JA-111H TRB
Prostredie podľa STN EN 50131-1 II. vnútorné všeobecné
Rozsah pracovných teplôt -10 °C až +40 °C
Ďalej spĺňa STN EN 50130-4, STN EN 55022