LD-12 Záplavový detektor

Detektor slúži pre indikáciu zaplavenia priestoru (pivnica, kúpeľňa apod.) vodou. Detektor LD-12 je možné pripojiť do drôtových vstupov zabezpečovacích ústrední a GSM hlásičov.

Záplavový detektor

LD-12 Záplavový detektor

Napájanie +12V sa pripája na červený vodič a GND na čierny vodič. Pri prepojení elektród (zaplavením vodou) detektor prepojí modrý vodič s GND a rozpojí žltý vodič od GND. Pokiaľ prepojenie elektród zmizne, je modrý vodič odpojený od GND a žltý spojený s GND.

Technické údaje

Prostredie vnútorné
Napájanie detektora 12 V DC ± 15% ; 2 mA
Výstup max. 200 mA
Rozsah pracovných teplôt -10 až +40 °C
Detektor reáguje na zaplavenie vodou
Spĺňa STN EN50130-4, STN EN 55022

Podobné produkty

LD-81 Záplavový detektor

Slúži na indikáciu zaplavenia priestoru (pivnica, kúpeľňa, kotolňa...). Informáciu je možné odovzdať do zabezpečovacieho systému a odoslať správu majiteľovi.