GD-04K Univerzálny GSM komunikátor a ovládač

Univerzálny GSM komunikátor a ovládač GD-04K umožňuje ovládať a sledovať stav najrôznejších spotrebičov na diaľku. Jedná sa o inováciu úspešného komunikátora GD-04, ktorá zachováva najbežnejšie používané funkcie a prináša aj novinky.

Univerzálny GSM komunikátor a ovládač

GD-04K Univerzálny GSM komunikátor a ovládač

Ovládanie možno vykonávať štandardnými SMS alebo prezvonením. Pre ovládanie sú k dispozícii dva výstupy, ktoré môžu byť stavové alebo impulzné. Pri ovládaní výstupu prezvonením, možno každému telefónnemu číslu nastaviť obmedzenie počtu ovládaní (vhodné napr. pre rôzne platené vjazdy, kde má každé telefónne číslo určitý kredit predstavujúci povolený počet vjazdov). Pre hlásenie stavu má GD-04K štyri vstupy reagujúce na spojenie s GND. Aktivácia a deaktivácia vstupu môže byť hlásená formou SMS, prezvonením alebo kombináciou oboch možností. Do zariadenia je možné uložiť až 100 autorizovaných telefónnych čísel. Pre zabezpečenie funkcie aj pri výpadku napájania je možné dokúpiť záložný modul GD-04A, ktorý zálohuje komunikátor až na 24 h. Nastavenie funkcií možno vykonať lokálne pomocou SW GD-Link 2.0 a počítača prepojeného s GD-04K USB káblom (je súčasťou dodávky). Vzdialené nastavenie možno vykonať jednosmernou nastavovacou stránkou alebo pohodlnejšie zo SW GD-Link 2.0.

Nastavovacia stránka: http://david.jablotron.cz/gd-04/

Technické údaje

Napájanie 11 – 13 V DC (napájací adaptér 110/230V je súčasťou dodávky)
Vlastný odber (12V) 25 mA v kľude / max. 200 mA
Pásma pracovných frekvencií 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz (GSM/GPRS)
Zaťažiteľnosť výstupov 250 V AC / 5 A
Doba zopnutia výstupov v režime impulzný nastaviteľné od 1s do 10 h s rozlíšením 1 s
Vstupy A, B, C, D aktivujú sa spojením s GND, max. napätie 15 V DC
Doba zálohovania s použitím modulu GD-04A až 24 hodín
Rozmery 76 x 110 x 33 mm
Rozsah pracovných teplôt -10 až + 40 °C
Krytie IP20 (STN EN 60529)
Rozmery (bez antény) 76 x 110 x 33 mm
V zhode s STN EN 60950-1, STN EN 55022, STN EN 61000-6-3, STN EN 301 511, STN EN 301 489-1, STN EN 301 489-7, STN EN 50518

Súvisiace produkty

AN-06 GSM samolepiaca anténa 900/1800MHz

Používa sa ako externá anténa ku GSM zariadeniam.

GD-04A Zálohovací modul

Zálohovací modul ktorým komunikátor GD-04K získa schopnosť fungovať cca 12 až 24 hodín bez externého napájania.

LD-81 Záplavový detektor

Slúži na indikáciu zaplavenia priestoru (pivnica, kúpeľňa, kotolňa...). Informáciu je možné odovzdať do zabezpečovacieho systému a odoslať správu majiteľovi.