Jablotron

041 511 68 68

PS-001 Parkovacia súprava bez displeja

Súprava obsahuje 4 ultrazvukové senzory určené na inštaláciu do zadného plastového nárazníka vozidla, vyhodnocovaciu jednotku určenú na inštaláciu do vnútorného priestoru automobilu a reproduktor.

Parkovacia súprava bez displeja

PS-001 Parkovacia súprava bez displeja

Deteguje vzdialenosť prekážky od 1,5 do 0,4 metra – približovaním ku prekážke sa zintenzívňuje akustická signalizácia. Snímače sú tenké - nenápadné s priemerom 19 mm a je ich možné lakovať podľa farby karosérie. Parkovací asistent sa uvedie do prevádzky automaticky po zaradení spätného chodu. 

Technické údaje

Napájanie10 – 16 V js
Odber pri aktivácii20 – 200 mA
Pracovná frekvencia senzorov40 kHz
Počet senzorov / typ senzorov4 ks / PS-SEN (PS-001)
Detekčná vzdialenosť0,4 – 1,5 m
Pracovná teplota-30 až 70 °C
Rozmer reproduktora (priemer bez úchytov x výška)42 x 16 mm