JA-150N Bezdrôtový výkonový modul PG výstupov

Modul PG výstupov JA-150N (16A / 230 V AC) kopíruje stav vybraného výstupu PG (PG 1 až PG 32). Konkrétny výstup PG sa zvolí na module pomocou DIP prepínača. Modul neobsadzuje v systéme JABLOTRON 100+ žiadnu pozíciu.

Bezdrôtový výkonový modul PG výstupov

Technické údaje

Napájacie napätie / vlastný príkon 230 V / 50 Hz, 1,5 W
Komunikačné pásmo 868,1 MHz, protokol Jablotron
Zaťažiteľnosť kontaktu relé - trieda ochrany II  
Odporová záťaž max. 16 A
Indukčná záťaž max. 8 A
Minimálny DC spínaný výkon 0,5 W
Rozmery 82 x 50 x 19 mm
Prostredie podľa STN EN 50131-1 II. vnútorné všeobecné
Rozsah pracovných teplôt -10 až +40 °C
Ďalej spĺňa STN EN 50130-4, STN EN 55022
Podmienky prevádzky TÚSR č. VPR - 34/2012