JA-150EM-DIN Bezdrôtový modul impulzného výstupu elektromera

Modul je určený na montáž na DIN lištu a slúži na informatívne zobrazenie stavu elektromera, ktorý má zákazník prehľadne k dispozícii vo webovej samoobsluhe MyJABLOTRON.

Bezdrôtový modul impulzného výstupu elektromera

JA-150EM-DIN Bezdrôtový modul impulzného výstupu elektromera

Modul obsahuje radiový vysielač určený na bezdrôtový prenos informácií z elektromera cez ústredňu na portál MyJablotron. Prevodník impulzov je napájaný priamo zo siete a obsahuje obvody galvanického oddelenia dimenzované na skúšobné napätie 4kV. Prevodník je konštruovaný pre pripojenie k štandardnému impulznému výstupu SO elektromera. Dokáže rozlíšiť dve tarify (možno ho pripojiť k ovládaciemu vodiču tarify z HDO). Má aj nezávislý vstup, ktorý možno použiť napríklad na ochranu otvorenia dverí rozvodnej skrine.

Technické údaje

Napájanie 230V/50 Hz, zariadenie triedy ochrany II.
Vlastný príkon cca 0,1 W
Pracovná frekvencia 868 MHz
Komunikačný dosah cca 100m (voľný terén)
Vstup IN nízkonapäťový, galvanicky oddelený od siete
pracovné napätie 5 V
maximálne vonkajšie prepätie 30 V DC
maximálna dlžka pripojovacieho vodiča 3 m
Vstup PU nízkonapäťový, galvanicky oddelený od siete
pracovné napätie 5 V
maximálne vonkajiše prepätie 30V DC
maximálna dlžka pripojovacieho vodiča 3 m
je kompatibilný s impulzným výstupom SO elektromerov triedy B podľa EN 62053-31
Vstup TA vstup pre pripojenie ovládacieho vodiča HDO max. 230V AC
Rozmery 68 x 96 x 18 mm, 1 DIN modul
Pracovné prostredie vonkajšie chránené -20 až +60 °C
Stupeň krytia predný panel IP40 podľa EN 60529
Produkt spĺňa STN EN 300220, STN EN 50130-4 ed.2, STN EN 55022 a EN 60950-1

Súvisiace produkty

AN-868 Externá anténa

Externá anténa AN-868 slúži na rozšírenie komunikačného dosahu bezdrôtových komponentov zabezpečovacieho systému Jablotron pracujúcich na frekvencii 868 MHz. Anténa je aj vo verzii 2PIN.