Testovanie ako výzva

21.10.2021

Špičková kvalita výrobkov je už od vzniku Jablotronu jedným zo základných pilierov spoločnosti. Aby sme mohli vysokú úroveň produkcie udržiavať a ešte lepšie stále posúvať dopredu, všetky výrobky testujeme nielen podľa technických noriem a certifikačných požiadaviek, ale aj vlastných prísnych firemných štandardov.

jablotron_ban_2106_banner-blog-testeri_740x363_pib.png

Čo je testovanie?

Testovanie je proces mnohých úloh, ktoré vedú k overeniu, že reálne výsledky zodpovedajú očakávaným. Umožňuje nielen priebežne dozerať na kvalitu výrobku, ale pomáha tiež včas odhaliť chyby, šedé miesta alebo chýbajúce požiadavky. Jeden produkt sa testuje v niekoľkých rôznych rovinách. Postupujeme od všeobecných testov spoločných pre celý sortiment, po špecifické testy pre jednotlivé výrobky.

Prevencia chýb

Správne nastavené testovanie šetrí vývojárom čas a firme peniaze. Odhalí možnú chybu už na samotnom začiatku. Vďaka tomu sa z malej chyby nestane veľký problém, ktorý by neskôr museli vývojári zložito odstraňovať.

Precízne nastavenie procesov

„Základom fungujúceho systému sú dobre pripravené testy, ktoré musí niekto definovať, napísať a priebežne revidovať. Vývojár, odborník na konkrétnu problematiku, potom môže vznášať námety na vylepšenie daného testu, prípadne požiadavku na jeho prepracovanie. Kým je test pripravený na používanie, prejde niekoľkými fázami“ vysvetľuje Jana Rábová, ktorá v Jablotrone pracuje na pozícii testera.

„Ďalej je nutné vo firme dobre nastaviť testovacie procesy, teda kto testy spravuje, zadáva, vykonáva, vyhodnocuje apod. Taktiež je potrebné mať jednu platformu umožňujúcu kompletnú správu testov a reportovania výsledkov, vrátane nastavenia tzv. bug reportingu (hlásenia, overovania a stanovenia priorít programátorských chýb od koncových zákazníkov, vývojárov apod.),“ dopĺňa testerka Jana.

Premyslená štruktúra

Aby testovanie v praxi fungovalo, potrebuje mať svoj poriadok a pravidlá. Poriadkom v tomto prípade rozumieme štruktúru testovania. Najvyššie postavený je testovací projekt, ktorým môže byť napr. testovanie hardvéru. Testovací projekt obsahuje test-plány pre každý výrobok, v ktorom sa nachádzajú jednotlivé testy.

„Každý test-plán obsahuje iné množstvo testov. Jednoduchší výrobok ich má rádovo desiatky, zatiaľ čo napríklad ústredňa zabezpečovacieho systému až stovky. A testy stále pribúdajú. Každý produkt sa testuje do tej doby, kým kvalita dosiahne požadovanú úroveň,“ dodáva Jana. S urýchlením procesu od tohto roku v Jablotrone pomáha automatizované testovanie, kedy rutinné testy vykonáva a vyhodnocuje „stroj“.

Na testovaní spolupracuje niekoľko oddelení a každé z nich rieši veľmi špecifickú časť. „Výrobok testujeme od samého vzniku, kedy ešte „leží‘ pri vývojárovi na stole, až po finálny produkt určený zákazníkovi. Pritom sa zameriavame na všetko od firmvéru až po plastové krytie. Čiastočne sa venujeme aj softvérovým riešeniam, naplno sa im potom venujú naši kolegovia z JABLOTRON CLOUD SERVICES,“ upresňuje Jana.

Testujeme čím ďalej viac

V minulom roku Jablotron spracoval 50 test-plánov s viac ako 250 testami, tento rok ich je zatiaľ približne 500. A využije sa pri nich okrem iného aj nové vybavenie na testovanie EMC, teda elektromagnetickej kompatibility. To konkrétne znamená napr. aj to, že keď sa zákazník nabitý elektrostatickou elektrinou dotkne klávesnice od Jablotronu, nekoná sa žiadna „dráma“ – užívateľovi sa nič nestane a nedôjde ani k poškodeniu výrobku.

A čo vidia samotní testeri ako najväčšiu výzvu? „To, že nikdy neviete, čo pristane na vašom stole. V tomto odbore vám každý deň prinesie buď nejakú novú vedomosť, alebo nový „problém“,“ odpovedá Jana a dodáva: „Nikdy neviete, čo na vás v práci čaká. A tým, že si na stoličku testera ráno sadáte, túto výzvu prijímate.“

Chcem sa dozvedieť viac o alarmoch a automatizácii