JA-110Z-D Rozgałęźnik terminala magistrali

Służy do podłączenia przewodów złożonych instalacji magistrali systemu JABLOTRON 100+. Można go podzielić na dwie niezależne gałęzie magistrali, odłączając zworki.

Rozgałęźnik terminala magistrali

JA-110Z-D Rozgałęźnik terminala magistrali

Można go zamontować w skrzynce połączeniowej JA-194PL, PLV-CP-M/L lub bezpośrednio w centrali alarmowej JA-106K.

Specyfikacja techniczna

Maksymalne napięcie 48 V DC / 60 V DC
Maksymalne natężenie prądu 2 A