JA-110N-DIN moduł wyjścia PG instalowany na szynie DIN Bus

Moduł ten został przystosowany do instalacji bezpośrednio na szynie montażowej DIN. Jest on bezpośrednio powiązany z określonym wyjściem programowalnym centrali alarmowej.

moduł wyjścia PG instalowany na szynie DIN Bus

JA-110N-DIN moduł wyjścia PG instalowany na szynie DIN Bus

pWykorzystuje się go do sterowania urządzeniami automatyki budynkowej. Przy jego pomocy można zdalnie i automatycznie zapalać światło, otwierać bramy, załączać różne inne urządzenia. Zajmuje jeden adres w centrali.

 

 

Specyfikacja

Zasilanie: z magistrali BUS systemu 12 V (9 -15 V)
Pobór prądu w czuwaniu: 5 mA / 45 mA
Obciążalność styku przekaźnika: maks. 16 A/250 V (indukcyjne maks. 8 A/250 V)
Minimalna moc przełączenia DC: 0,5 W
Wymiary: 18 × 90 × 64 mm
Temperatura pracy: –10 °C do +40 °C
Zgodny z EN 50131-1: II, stosowanie wewnątrz