JA-190X moduł komunikatora PSTN

JA-190X jest modułem komunikatora telefonicznego dla centrali JA-106K i JA-101K. Umożliwia on łączność z centrum monitorującym za pośrednictwem protokołu CID oraz głosowo poprzez nagrane wiadomości.

moduł komunikatora PSTN

JA-190X moduł komunikatora PSTN

Posiada 2 złącza dla linii telefonicznej (wejściowe i wyjściowe).

 

Specyfikacja

2 wejścia i wyjścia dla podłączenia linii PSTN  
Protokoły dla ARC: CID DTMF, SIA DC-05 lub SIA FSK – standard DC-03
Funkcja KLIP  
Wykrywanie błędu linii telefonicznej  
Zgodny z EN 301437  
Powiadomienie głosowe o zdarzeniach