JA-82T Interfejs do programowania z komputera PC

Jest to nowa wersja interfejsu wykorzystywanego do programowania central alarmowych serii JA-8x OASIS zgodna ze standardem HID. Po połączeniu komputera PC (port USB) z centralą alar

Interfejs do programowania z komputera PC

JA-82T Interfejs do programowania z komputera PC

W przypadku tego interfejsu nie musisz instalować na komputerze żadnych sterowników. Daje on również możliwość przesyłania tekstów, jakie później wyświetlają się na klawiaturze bezpośrednio z oprogramowania Olink do klawiatury. Wystarczy połączyć Interfejs bezpośrednio do klawiatury, bez połączenia z centralą, jak to ma miejsce w przypadku starszej wersji JA-80T.

Interfejs przeznaczony jest TYLKO dla systemów JA-8x OASIS.