JA-112I Identyfikator strefy lub wyjścia PG

Wskaźnik JA-112I sygnalizuje status strefy lub aktywację wyjścia PG (1–128) przez podświetlenie czerwonej diody. Jest podłączany na magistralę.

Identyfikator strefy lub wyjścia PG

JA-112I Identyfikator strefy lub wyjścia PG

Urządzenie nie jest adresowalne i nie zajmuje żadnego adresu w systemie.

Specyfikacja techniczna

Zasilanie 12 V z magistrali centrali
Zużycie energii elektrycznej w trybie awaryjnym (dioda wł/wył) 6 mA/3 mA
Zużycie energii elektrycznej dla wybranych przewodów 6 mA
Wymiary: 62 x 36 x 27 mm
Klasyfikacja poziom 2 zgodnie z EN 50131-1, EN 50131-3
Środowisko zgodne z EN 50131-1 II. wewnętrzne, ogólne
Zakres temperatur pracy 10°C do +40°C
Spełnia także wymogi EN 50130-4 wyd. 2+A1, EN 55032, EN 50581