JA-111TH Czujka temperatury

Obsługuje sterowanie ogrzewaniem za pomocą wyjścia programowalnego centrali alarmowej w oparciu o pomiar temperatury. Wszystkie funkcje ustawia się w MyJABLOTRON, pozwalając użytkownikowi monitorować temperaturę i sterować nią zdalnie.

Czujka temperatury

JA-111TH Czujka temperatury

Aby zapewnić właściwą funkcjonalność, należy do komunikacji z MyJABLOTRON wykorzystać komunikator GSM i LAN. Brak gwarancji na funkcję włączania wyjścia programowalnego w przypadku awarii zewnętrznego komunikatora lub usterki serwera.

  • Najwyżej dwa termometry na centralę alarmową mogą zdalnie sterować wyjściem programowalnym
  • Ręczny tryb sterowania temperaturą
  • Powiadomienie w przypadku przekroczenia wartości granicznych

Specyfikacja techniczna

Zasilanie za pośrednictwem magistrali centrali alarmowej 12 V (9…15 V)
Zużycie energii elektrycznej w trybie awaryjnym (jałowym) 5 mA
Zużycie prądu dla wybranych przewodów 5 mA
Wymiary 55 x 27 x 16 mm
Zakres mierzonych temperatur -20 °C do +70 °C
Zakres temperatur pracy -20 °C do +70 °C
Dokładność pomiaru w zakresie temperatur pracy ± 0,1 °C
Spełnia także wymogi EN 50130-4, EN 55022