Jablotron

AC-160-DIN Bezprzewodowy wielofunkcyjny przekaźnik do montażu szyny DIN

Bezprzewodowy wielofunkcyjny przekaźnik jest składnikiem systemu JABLOTRON 100+, ale można go zainstalować także w charakterze samodzielnego urządzenia bez połączenia z centralą alarmową.

Bezprzewodowy wielofunkcyjny przekaźnik do montażu szyny DIN

AC-160-DIN Bezprzewodowy wielofunkcyjny przekaźnik do montażu szyny DIN

Zapewnia przekaźnik styku z przełącznikiem z separacją galwaniczną i bezpieczeństwa do przełączania obciążeń 230 V/16 A. Przekaźnik może reagować na status wyjść PG centrali alarmowej lub na aktywację urządzeń serii JA-15x z komunikacją jednokierunkową, przypisanych bezpośrednio do przekaźnika. Odpowiedź można wybrać z pięciu trybów – domyślna funkcja NATURALNY (kopia rozszerzona), IMPULS, ZMIANA STATUSU, WYŁĄCZENIE i BLOKADA. Przekaźnik posiada także przycisk do bezpośredniej manualnej zmiany statusu. Pozwala aktualizować firmware za pośrednictwem portu USB. Jest on przeznaczony do montowania na szynie DIN. Zajmuje jedną pozycję w systemie.

Zasilanie: ~ 230 V / 50 Hz, klasa ochronności II.
Wewnętrzne zużycie mocy: 0,4 W / maks. 1,5 W
Obciążenie styków przekaźnika mocy:
(z galwaniczną separacją od terminali sterujących)
klasa ochronności II:
Maks. napięcie włączenia 250 V AC / 24 V DC
Rezystancja obciążenia (cosφ=1) maks. 16A
Obciążenia impedancyjne, pojemnościowe (cosφ=0,4) maks. 8A
Oświetlenie halogenowe maks. 1000 W
Maksymalna moc włączeniowa DC: 0,5 W
Przekrój przewodu maks. 2 x 1,5 mm2; maks. 1 x 2,5 mm2
Wymiary 18 x 90 x 65 mm, 1 moduł DIN
Środowisko zgodne z: II. wewnętrzne, ogólne, wg EN 50131-1
Zakres temperatur pracy -10°C do +40°C
Stopień ochrony IP20, IP40 dla panelu przedniego (EN 60529)
Zgodna z ETSI EN 300 220-1, EN 60950-1, EN 60947-6-1, EN 50581.

Produkty powiązane

JA-112I Identyfikator strefy lub wyjścia PG

Wskaźnik JA-112I sygnalizuje status strefy lub aktywację wyjścia PG (1–128) przez podświetlenie czerwonej diody. Jest podłączany na magistralę.

JA-150N Bezprzewodowy moduł wyjścia pg 250 V

JA-150N jest bezprzewodowym modułem wyjść PG i nie zajmuje w systemie konkretnego adresu. Posiada jedno przełączalne wyjście przekaźnikowe 10 A/230 V AC(C, NO, NC).

JA-151N Bezprzewodowy moduł wyjścia PG 12 V

JA-151N jest bezprzewodowym modułem wyjść PG i nie zajmuje w systemie konkretnego adresu. Posiada jedno przełączalne wyjście przekaźnikowe 1 A/24 V DC (C, NO, NC).

JB-110N Moduł wyjścia PG

JB-110N jest modułem sterowania podłączanym do magistrali centrali sterującej.

JB-111N Moduł wyjścia PG

JB-111N jest modułem sterowania podłączanym do magistrali centrali sterującej. Umożliwia np. sterowanie zamkiem elektrycznym w drzwiach, blokadą, sygnalizacją itp.

JB-118N Moduł 8 wyjść PG

Niniejszy produkt jest urządzeniem do instalacji dla JABLOTRON 100+. Zapewnia łącznie osiem wyjść z izolacją galwaniczną. Na przykład może służyć do sterowania elementami sygnalizacji optycznej, komunikatorami radiowymi lub przekaźnikami zasilania.

JA-110N-DIN moduł wyjścia PG instalowany na szynie DIN Bus

Moduł ten został przystosowany do instalacji bezpośrednio na szynie montażowej DIN. Jest on bezpośrednio powiązany z określonym wyjściem programowalnym centrali alarmowej.

JA-120N Moduł sterujący elektrozaczepem

JA-120N służy do zasilania oraz sterowania zamkiem elektromagnetycznym. Dzięki niemu możliwa jest również rejestracja wejścia i wyjścia dla danych drzwi.