JA-150EM-DIN Bezprzewodowy licznik impulsów elektrycznych

Moduł jest instalowany na szynie DIN i komunikuje się z centralą alarmową bezprzewodowo. Służy on do zliczania impulsów elektrycznych generowanych przez różne urządzenia.

Bezprzewodowy licznik impulsów elektrycznych

JA-150EM-DIN Bezprzewodowy licznik impulsów elektrycznych

Dzięki temu można dokonywać pomiaru oraz analizy zużycia różnych czynników: energia elektryczna, gaz, woda, ilość wejść lub wyjść z budynku, itp. Moduł zasilany jest bezpośrednio z sieci 230V AC i zawiera układy separacji galwanicznej wymiarowane na napięcie próbne 4 kV. Został on przystosowany dla podłączenia do standardowego wyjścia impulsowego SO licznika. Potrafi rozróżnić dwie taryfy i posiada niezależne wejście, które może nadzorować otwarcie rozdzielni.

Parametry techniczne

Zasilanie 230V/50 Hz, urządzenie II klasy zabezpieczenia
Własny pobór mocy około 0,1 W
Częstotliwość pracy 868 MHz
Zasięg komunikacyjny do 100 m (przestrzeń otwarta)
Wejście IN: niskonapięciowe, separowane galwanicznie od sieci
napięcie robocze 5 V
dopuszczalne przepięcie zewnętrzne 30 V DC
dopuszczalna długość przewodu przyłączającego 3 m
Wejście PU: niskonapięciowe, separowane galwanicznie od sieci
napięcie robocze 5 V
dopuszczalne przepięcie zewnętrzne 30 V DC
dopuszczalna długość przewodu przyłączającego 3 m
jest kompatybilne z wyjściem impulsowym SO licznika energii elektrycznej klasy B wg normy EN 62053-31
Wejście TA: wejście do podłączenia przewodu sterującego HDO maks. 230V AC
Wymiary: 68 x 96 x 18 mm, 1 DIN moduł
Środowisko pracy zewnętrzne chronione od -20 do +60 °C
Stopień ochrony panel przedni IP40 wg normy EN 60529
Produkt spełnia normy ETSI EN 300220, EN 50130-4 ed.2, EN 55022 i EN 60950-1

Produkty powiązane

AN-868 Antena z funkcją przeciw sabotażową, 868Mhz

Antena zewnętrzna o częstotliwości 868MHz służy do zwiększenia zasięgu komunikacji radiowej urządzeń bezprzewodowych wchodzących w skład systemu alarmowego.