Testy jako wyzwanie

16.10.2021

Od samego początku istnienia firmy Jablotron, jednym z jej podstawowych celów jest wytwarzanie produktów najwyższej jakości. W celu utrzymania produkcji na wysokim poziomie i rozwoju firmy przeprowadzane są testy wszystkich produktów, nie tylko według norm technicznych i wymogów certyfikacyjnych, ale również według surowych standardów wewnętrznych.

jablotron_ban_2106_banner-blog-testeri_740x363_pib.png

Na czym polegają testy?

Testy to proces składający się z wielu czynności, których ostatecznym wynikiem jest sprawdzenie, czy rzeczywistość odpowiada oczekiwaniom. Ich przeprowadzanie nie tylko pozwala na stałe monitorowanie jakości produktów w czasie, ale pomaga także w wykrywaniu błędów, niejednoznaczności, czy tych kryteriów, które nie zostały spełnione. Każdy produkt sprawdza się na kilku różnych poziomach. Rozpoczynamy od testów ogólnych, a następnie przeprowadzamy cały zakres konkretnych testów zależnie od produktu.

Zapobieganie błędom

Odpowiednie przygotowanie testów oszczędza twórcom czas i pieniądze. Umożliwia wykrywanie błędów już od samego początku. Dzięki temu usterki nie zamieniają się w duży problem, który musi być później usuwany przez twórców.

Precyzyjne określenie procesów testowania

„Podstawą dobrze funkcjonującego systemu są odpowiednio przygotowane testy, które ktoś musi zdefiniować, stworzyć i stale analizować. Twórca będący ekspertem w danym zakresie może wówczas zgłosić sugestie poprawienia testu lub zażądać jego przeglądu. Dlatego każda procedura testowa przechodzi kilka etapów, zanim będzie mógła zostać uznana za gotową” – wyjaśnia Jana Rábová, testerka Jablotron.

„Oprócz tego konieczne jest ustalenie procesów testowania w firmie tj. tego, kto będzie zarządzał testami, przeprowadzał je, oceniał je itd. Nieodzowne jest także wdrożenie jednej platformy całościowego zarządzania testami i raportowania wyników, w tym ustawień zgłaszania błędów (raportowanie, weryfikacja oraz ustalanie priorytetów dla błędów programowania klientów końcowych, twórców itd.)” – dodaje testerka.

Wszechstronne testowanie

Testami, które mają sprawdzić się w praktyce, muszą rządzić specjalne reguły i przepisy. W ten sposób poznajemy hierarchię testów. Najwyżej stoi projekt testu, który może być np. testem systemu. Projekt testu składa się z planów testów dla każdego produktu z poszczególnymi testami.

„W każdym planie testów znajduje się ich inna liczba. Prostszy produkt wymaga kilkudziesięciu testów, a na przykład panel sterowania – kilkuset. A ich liczba stale wzrasta. Każdy produkt jest testowany do momentu osiągnięcia dla niego wymaganego poziomu jakości” – dodaje Jana Rábová.

W przyspieszeniu tego procesu, w tym roku w Jablotron wprowadzono testowanie automatyczne, czyli takie, w ramach którego rutynowe testy wykonuje i ocenia maszyna.

W testach bierze udział kilka działów firmy, a każdy z nich zajmuje się bardzo konkretną ich częścią. „Produkty testujemy od samego początku, kiedy wciąż leżą jeszcze na biurku twórcy, aż do końca, czyli na etapie gotowego produktu przeznaczonego dla klientów. Jednocześnie koncentrujemy się na wszystkich aspektach: od urządzeń po plastikowe osłony. Częściowo zajmujemy się także rozwiązaniami oprogramowania, a w pełni zajmują się nimi nasi współpracownicy z JABLOTRON CLOUD SERVICES” – wyjaśnia Jana Rábová.

Coraz więcej testów

W ubiegłym roku w Jablotron przygotowano 50 planów z ponad 250 testami, natomiast w tym roku dotychczas przygotowano 500 testów. Do celów testów EMC, czyli kompatybilności elektromagnetycznej, wykorzystywany jest między innymi nowy sprzęt. Stosuje się go m.in. do testów odporności elektrostatycznej np. kiedy użytkownik naładowany elektrostatycznie dotknie klawiatury Jablotron - nic złego nie może się stać użytkownikowi i nie może dochodzić również do uszkodzenia produktu.

A co sami testerzy postrzegają jako największe wyzwanie? „To, że nigdy nie wiadomo, co trafi na moje biurko. Codziennie w tej dziedzinie pojawia się nowa wiedza lub nowe wyzwanie. Nigdy nie wiadomo, co czeka na ciebie w pracy. Jednak siadając rano za biurkiem, akceptujesz to”.

Chcę dowiedzieć się więcej o alarmach i automatyzacji