JA-150EM-DIN Trådløs modul for måling av strømforbruk

Modulen for DIN skinne installasjon er laget for å hente ut strømforbruket av strømmålere, som vil vises for kunder via MyJABLOTRONs selvbetjening på nett. Modulen inneholder en radiosender som er laget for trådløs overføring av informasjon fra strømmåleren via alarmsentralen til MyJABLOTRON portalen.

Trådløs modul for måling av strømforbruk

JA-150EM-DIN Trådløs modul for måling av strømforbruk

Impulsomformeren får strøm direkte fra strømnettet og inneholder galvanisk adskilte kretser for 4 kV. Omformeren er beregnet på å kobles til en standard impulsutgang på en SO strømmåler. Den kan skjelne mellom to prissatser (den kan kobles til kontrollinjen for kontroll av prissatser på systemet for belastningsstyring). Den har dessuten en uavhengig utgang som kan brukes f.eks. til å overvåke døren I skapet strømmåleren er montert i.

Tekniske spesifiseringer

Strømtilførsel 230 V/50 Hz, apparat i verneklasse II.
Internt strømforbruk omlag 0,1 W
Driftsfrekvens 868,1 MHz
Kommunikasjonsrekkevidde ca 300 m (fri sikt)
IN inngang Lav spenning, galvanisk adskilt fra strømnettet
Driftsspenning 5 V
Maks. ekstern overspenning 30 V likestrøm
Maks. lederlengde 3 m
PU inngang Lav spenning, galvanisk adskilt fra strømnettet
Driftsspenning 5 V
Maks. ekstern overspenning 30 V likestrøm
Maks. lederlengde 3 m
Er kompatibel med impulsutgang fra SO strømmålere av klasse B ihht EN 62053-31
TA inngang inngang for tilkobling av belastningsstyring Leder, maks. 230 V AC
Størrelse 68 × 96 × 18 mm, 1 DIN-modul
Bruksmiljø utendørs, beskyttet, –20 °C til +60 °C
IP grad frontpanel IP 40 til EN 60529
Møter i tillegg kravene ETSI EN 300 220-1, EN 50130-4, EN 55022 og EN 60950-1

Relaterte produkter

AN-868 Utvendig antenne

De utvendige antennene AN-868 and AN-868-2PIN er laget for å utvide kommunikasjonsrekkevidden for alle Jablotrons trådløse enheter, dersom de bruker en frekvens på 868,1 MHz.