Jablotron

JA-150EM-DIN Trådløs modul for måling av strømforbruk

Modulen for DIN skinne installasjon er laget for å hente ut strømforbruket av strømmålere, som vil vises for kunder via MyJABLOTRONs selvbetjening på nett. Modulen inneholder en radiosender som er laget for trådløs overføring av informasjon fra strømmåleren via alarmsentralen til MyJABLOTRON portalen.

Trådløs modul for måling av strømforbruk

JA-150EM-DIN Trådløs modul for måling av strømforbruk

Impulsomformeren får strøm direkte fra strømnettet og inneholder galvanisk adskilte kretser for 4 kV. Omformeren er beregnet på å kobles til en standard impulsutgang på en SO strømmåler. Den kan skjelne mellom to prissatser (den kan kobles til kontrollinjen for kontroll av prissatser på systemet for belastningsstyring). Den har dessuten en uavhengig utgang som kan brukes f.eks. til å overvåke døren I skapet strømmåleren er montert i.

Tekniske spesifiseringer

Strømtilførsel 230 V/50 Hz, apparat i verneklasse II.
Internt strømforbruk omlag 0,1 W
Driftsfrekvens 868,1 MHz
Kommunikasjonsrekkevidde ca 300 m (fri sikt)
IN inngang Lav spenning, galvanisk adskilt fra strømnettet
Driftsspenning 5 V
Maks. ekstern overspenning 30 V likestrøm
Maks. lederlengde 3 m
PU inngang Lav spenning, galvanisk adskilt fra strømnettet
Driftsspenning 5 V
Maks. ekstern overspenning 30 V likestrøm
Maks. lederlengde 3 m
Er kompatibel med impulsutgang fra SO strømmålere av klasse B ihht EN 62053-31
TA inngang inngang for tilkobling av belastningsstyring Leder, maks. 230 V AC
Størrelse 68 × 96 × 18 mm, 1 DIN-modul
Bruksmiljø utendørs, beskyttet, –20 °C til +60 °C
IP grad frontpanel IP 40 til EN 60529
Møter i tillegg kravene ETSI EN 300 220-1, EN 50130-4, EN 55022 og EN 60950-1

Relaterte produkter

JB-TS-PT1000 Universell temperatursensor av type PT1000

Temperaturføler med kabel for temperaturmåling av stoffer i gassform, flytende og faste stoffer innenfor en rekkevidde på fra -50 °C til +200 °C.

JA-111TH Bus-temperaturdetektor

Den støtter nå også styring av oppvarming via en programmerbar utgang i alarmsentralen, basert på den temperaturen som måles.

JA-151TH Trådløs temperaturdetektor

Den støtter nå også styring av oppvarming via en programmerbar utgang i alarmsentralen, basert på den temperaturen som måles.

JA-110F BUS – vanndetektor

Detektoren detekterer vann (flom) i ett område (kjeller, baderom, ol.). Denne informasjonen sendes til sentralen via buss-kabelen. Når elektrodene er I kontakt med vann aktiveres ett signal.

LD-81 Flood detector

The detector indicates room water floods (e.g. cellars, bathrooms). This information is sent to an alarm system for alert message transmission. It is connectible to an Oasis alarm system via a JA-81M wireless detector.

JB-EXT-TH-B BUS til utendørstermometer

BUS-termometeret kan brukes i et utemiljø eller et miljø med krevende klimatiske forhold. I MyJABLOTRON-appen kan det tegnes inn et temperaturskjema, temperaturvarslinger eller det kan stilles inn at PGene skal slås over når en bestemt temperatur nås.

JB-EXT-TH-R Trådløst utendørstermometer

Det trådløse termometeret kan brukes i et utemiljø eller et miljø med krevende klimatiske forhold. I MyJABLOTRON-appen kan det legges inn et temperaturskjema, temperaturvarslinger eller det kan stilles inn at PGene skal slås over når en bestemt temperatur nås.