JA-110F BUS – vanndetektor

Detektoren detekterer vann (flom) i ett område (kjeller, baderom, ol.). Denne informasjonen sendes til sentralen via buss-kabelen. Når elektrodene er I kontakt med vann aktiveres ett signal.

BUS – vanndetektor

JA-110F BUS – vanndetektor

Når elektrodene står tørt igjen, sendes ett signal om normaltilstand. Detektoren har ingen sabotasjekontakt og bruker en adresse I systemet.

Tekniske spesifiseringer

Strømforsynes fra sentralens BUS 12 V (9 - 15 V)
Detektor reagerer på kontakt med vann
Størrelse 53 × 20 × 5 mm
Brukstemperatur –10 °C til 40 °C