Jablotron

JB-118N BUS utgangsmodul – 8 utganger

Dette er en utgangsmodul som kobles til JABLOTRON 100+ BUS. Den har åtte galvanisk isolerte utganger. For eksempel kan den brukes til å styre optiske signaliseringselementer, radiokommunikatorer eller strømreléer. 

BUS utgangsmodul – 8 utganger

JB-118N BUS utgangsmodul – 8 utganger

Den er beregnet på å monteres i JA-19xPL installasjonsbokser eller til en DIN-skinne. Utgangene er isolert fra BUS. Den settes inn ved bruk av DIP-bryteren.

Den kan ikke adresseres (den tar ikke opp noen posisjon i sikkerhetssystemet).

Tekniske spesifiseringer

Strømforsyning via alarmsentralens BUS 12V (9... 15V)
Strømforbruk - hvile 5 mA/10 m A
Strømforbruk - aktiv 10 mA
Maksimal strøm fra en utgang +U (elektronisk sikring) <100 mA (alle tilkoblede enheter må inkluderes i aktuelle beregninger)
Størrelse 77 x 40 x 15 mm
Klassifisering nivå 2 i henhold til EN 50131-1, bare når modulen er plassert i en JA-194PL- eller JA-195PL-boks med bruk av JA-111H TRB-modul
Miljø iht. EN 50131-1 II. - generelt innendørsmiljø
Driftstemperaturområde -10 °C til +40 °C
Det tilfredsstiller dessuten kravene i EN 50131-3, EN 50130-4 versjon 2+A1, EN 55032, EN 50581

Relaterte produkter

AC-160-DIN Trådløs relémodul DIN

AC-160-DIN er en trådløs PG-utgang for styring av større effekter (16 A/230 V AC). Den kopierer status på den valgte PG-utgang på JA-100 systemet (PG 1 til PG 32). Den kan fungere som en del av JA-100 alarmsystemet eller på egen hånd.

JA-112I BUS indikator

Dette er en indikatormodul som kan benyttes for å indikere en hendelse eller via status for områder i alarmsystemet. Den kan også direkte styres av programmerbare utganger (1 – 128). Den har et rødt lys som aktiveres når valgt hendelse inntreffer. Den kobles til alarmsystemets BUS.

JA-150N Trådløs utgangsmodul – sterkstrøm

JA-150N er en trådløs PG-utgang for styring av større effekter (10 A/230 V AC). Den kopierer status på den valgte PG-utgang på JABLOTRON 100+-systemet (PG 1 til PG 32).

JA-151N Trådløs utgangsmodul – svakstrøm

JA-151N er en trådløs PG-utgang for styring av signaler (1 A/24 V DC). Den kopierer status på den valgte PG-utgang på JABLOTRON 100+-systemet (PG 1 til PG 32). Den ønskede PG-utgangen adresseres med 5 DIP-brytere i utgangsenheten. Denne enheten bruker ingen adresse i systemet.

JB-110N BUS utgangsmodul – 1 utgang 16A

Dette er en utgangsmodul som kobles til JABLOTRON 100+ BUS. Modulen har en vekselkontakt som kan benyttes for styring av 230VAC kurser (16A). Dette kan benyttes for styring av lys, vifter etc.

JB-111N BUS utgangsmodul – 1 utgang 2A

Dette er en utgangsmodul som kobles til JABLOTRON 100+ BUS. Modulen har en vekselkontakt som kan benyttes for styring av elektriske kurser (2A). Den kan for eksempel brukes til å styre en elektrisk dørlås, port, signalisering osv.

JA-110N-DIN BUS – utgangsmodul – DIN

JA-110N-DIN utgangsmodul for sterkstrøm monteres på DIN skinne og har en PG utgang. Utgangsmodulen har en releutgang med kapasitet på 16 A/230 V og kan derfor brukes til å styre sterkstrømskurser med f.eks. lys, porter etc.

JA-120N BUS – modul for styring av elektrisk lås

Modulen JA-120N er laget for å gi strøm og styrer elektriske låser via systemets bus. Den er utstyrt med batterier som gir nødvending strømstyrke til å åpne elektriske låser.