JA-112J BUS – trykknapp/panikkbryter

Denne kan utløse en panikkalarm eller styre alarmsentralen, trådløs ringeklokke eller elektrisk utstyr. Den kan kobles til JABLOTRON 100+ sentraler på BUS kabelen.

BUS – trykknapp/panikkbryter

JA-112J BUS – trykknapp/panikkbryter

Den er ment benyttet som en fjernkontroll for til/frakobling av alarmsystemet, utløse overfallsalarm eller styre elektriske apparater som lys, varme, garasjeporter etc. Den drives av BUS’en. Den er utstyrt med to knapper og en signallysdiode som kan vise at det er trykket på en tast eller aktivering, evt. Aktivering/deaktivering av PG-utgang (dette vises med rødt/grønt lys). I tillegg har den funksjonen forsinket aktivering av panikkalarm (i løpet av en viss tid kan aktiveringen avbrytes ved å trykke på knappen en gang til). En forsinket alarm vises ved at den røde lysdioden blinker. Modulen er adresserbar tar opp én posisjon i systemet.

Tekniske spesifiseringer

Strømtilførsel via BUS, 12 V (9 - 15 V)
Strømforbruk i hvile 5 mA
Størrelse 80 × 80 × 29 mm
Miljøklasse ihht EN 50131-1 II., generelt innendørs
Temperaturområde –10 °C til +40 °C
Sikkerhetsgrad grad 2 etter EN 50131-1, EN 50131-3, EN 50134-2
Møter i tillegg kravene EN 50130-4, EN 55022