Jablotron

JB-EXT-TH-B BUS til utendørstermometer

BUS-termometeret kan brukes i et utemiljø eller et miljø med krevende klimatiske forhold. I MyJABLOTRON-appen kan det tegnes inn et temperaturskjema, temperaturvarslinger eller det kan stilles inn at PGene skal slås over når en bestemt temperatur nås.

BUS til utendørstermometer

JB-EXT-TH-B BUS til utendørstermometer

Termometeret er laget for alarmsentraler i JABLOTRON 100-systemet. Det måler innetemperaturen, eller det kan kobles til en ekstern temperaturføler (JB-TS-PT1000) som har en temperaturrekkevidde på fra -50 °C til +200 °C.

Tekniske spesifiseringer

Driftstemperatur fra -40 °C til +60 °C
Fuktighet under drift 0 % - 100 %
Strømforsyning 12 V fra BUS
Kommunikasjonsprotokoll JA-100
Målt temperaturrekkevidde for den interne temperatursensoren fra -40 °C til +60 °C
Målt temperaturrekkevidde for den eksterne temperatursensoren fra 50 °C til +200 °C
Inntrengingsbeskyttelsesklasse IP 53

Relaterte produkter

JA-110F BUS – vanndetektor

Detektoren detekterer vann (flom) i ett område (kjeller, baderom, ol.). Denne informasjonen sendes til sentralen via buss-kabelen. Når elektrodene er I kontakt med vann aktiveres ett signal.

JA-111TH Bus-temperaturdetektor

Den støtter nå også styring av oppvarming via en programmerbar utgang i alarmsentralen, basert på den temperaturen som måles.

JA-151TH Trådløs temperaturdetektor

Den støtter nå også styring av oppvarming via en programmerbar utgang i alarmsentralen, basert på den temperaturen som måles.

JB-EXT-TH-R Trådløst utendørstermometer

Det trådløse termometeret kan brukes i et utemiljø eller et miljø med krevende klimatiske forhold. I MyJABLOTRON-appen kan det legges inn et temperaturskjema, temperaturvarslinger eller det kan stilles inn at PGene skal slås over når en bestemt temperatur nås.

JB-TS-PT1000 Universell temperatursensor av type PT1000

Temperaturføler med kabel for temperaturmåling av stoffer i gassform, flytende og faste stoffer innenfor en rekkevidde på fra -50 °C til +200 °C.