JB-EXT-TH-B BUS til utendørstermometer

BUS-termometeret kan brukes i et utemiljø eller et miljø med krevende klimatiske forhold. I MyJABLOTRON-appen kan det tegnes inn et temperaturskjema, temperaturvarslinger eller det kan stilles inn at PGene skal slås over når en bestemt temperatur nås.

BUS til utendørstermometer

JB-EXT-TH-B BUS til utendørstermometer

Termometeret er laget for alarmsentraler i JABLOTRON 100+-systemet. Det måler innetemperaturen, eller det kan kobles til en ekstern temperaturføler (JB-TS-PT1000) som har en temperaturrekkevidde på fra -50 °C til +200 °C.

Tekniske spesifiseringer

Driftstemperatur fra -40 °C til +60 °C
Fuktighet under drift 0 % - 100 %
Strømforsyning 12 V fra BUS
Kommunikasjonsprotokoll JA-100
Målt temperaturrekkevidde for den interne temperatursensoren fra -40 °C til +60 °C
Målt temperaturrekkevidde for den eksterne temperatursensoren fra 50 °C til +200 °C
Inntrengingsbeskyttelsesklasse IP 53

Relaterte produkter

JB-TS-PT1000 Universell temperatursensor av type PT1000

Temperaturføler med kabel for temperaturmåling av stoffer i gassform, flytende og faste stoffer innenfor en rekkevidde på fra -50 °C til +200 °C.