JA-110TP Bus-termostat til bruk innendørs

Laget for å måle og kontrollere innendørstemperaturen. Termostaten utvider bruksområdet for JABLOTRON 100+-systemet på området automatisering av bolig med enkel sonekontroll.

Bus-termostat til bruk innendørs

JA-110TP Bus-termostat til bruk innendørs

For å slå på oppvarmingen, brukes standard programmerbare PG-utganger på alarmsentral.

I en bygning kan det være installert opptil 16 termostater som styrer opptil 16 uavhengige kretser. Produktet er en enhet i JABLOTRON 100+-systemet, kan adresseres og tar opp én posisjon i systemet.

  • Full integrering i MyJABLOTRON, dvs. informasjon om aktuell status og fjernkontroll av termostat
  • Automatisk omkobling til økonomisk temperatur etter tilkobling av alarmen.
  • Ukentlig planmodus
  • Mulig å gå inn i manuell innstillingsmodus for temperatur
  • Mulighet for å slå av dersom man kun ønsker at en minimumstemperatur skal opprettholdes i bygningen
  • Redusert oppvarming dersom et vindu er åpent
  • Rapport i tilfelle overoppheting eller frysing
  • Enkel kontroll ved hjelp av oppringning
  • Temperaturhistoriegraf
  • Sabotasjesensor

Tekniske spesifiseringer

Strømforsyning Via kontrollpanelets bus +12 V (+9 - +15 V)
Forbruk i reserve- (uvirksomt) modus 1 mA
Aktuelt strømforbruk for valg av ledning 1 mA
Anbefalt installeringshøyde 1,5 m over gulvnivå
Mål 66 x 90 x 22 mm
Driftstemperaturområde Fra -10 °C til +70 °C
Målingens nøyaktighet innenfor driftstemperatur-rekkevidden 0,1 °C
Det tilfredsstiller dessuten kravene i EN 50130-4, EN 55022