JA-111TH Bus-temperaturdetektor

Den støtter nå også styring av oppvarming via en programmerbar utgang i alarmsentralen, basert på den temperaturen som måles.

Bus-temperaturdetektor

JA-111TH Bus-temperaturdetektor

Alle funksjonene stilles inn i MyJABLOTRON, noe som gjør at brukeren kan overvåke og styre alt, når som helst fra hvor som helst.

For at den skal fungere, må det brukes både en GSM- og en LAN-kommunikator til kommunikasjon med MyJABLOTRON Den programmerbare utgangens funksjon garanteres ikke i tilfelle en feil knyttet til ekstern kommunikasjon eller en serverfeil. 
 

  • Opptil to termometre pr. alarmsentral kan fjernstyre den programmerbare utgangen
  • Manuell temperaturkontrollmodus
  • Varsling i tilfelle overskridende grenseverdier 

Tekniske spesifiseringer

Strømforsyning Via alarmsentralens BUS 12 V (9…15 V)
Forbruk i reserve- (uvirksomt) modus 5 mA
Aktuelt strømforbruk for valg av ledning 5 mA
Mål 55 x 27 x 16 mm
Rekkevidde for målte temperaturer fra -20 °C til +70 °C
Driftstemperaturrekkevidde fra -20 °C til +70 °C
Målingens nøyaktighet innenfor driftstemperatur-rekkevidden ± 0.1 °C
Det tilfredsstiller dessuten kravene i EN 50130-4, EN 55022